ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Rola magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i elektromobilności ( Prelekcja w ramach XXXI Radomskich Dni Techniki)

Prelegenci: prof. dr hab. inż. Dionizy Saniawa i mgr inż. Mirosław Szcześniak

Program:

1.Tradycyjny pięcioetapowy system produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

  1. Cele magazynowania energii elektrycznej.

  2.1. Energetyka zawodowa (wytwarzanie, przesył, dystrybucja).

  2.2. Smart Grids- OZE.

  2.3. Transport konwencjonalny – sieci trakcyjne, rekuperacja energii.

  2.4. Pojazdy z napędem  elektrycznym, rodzaje magazynów. Systemy ładowania.

  2.5. Współpraca energetyki i transportu.

  1. Rodzaje magazynów energii-sposoby magazynowania.

  3.2. Chemiczne ( wodór , biopaliwa, paliwa syntetyczne)

  3.3. Elektrochemiczne ( akumulatory, akumulatory przepływowe, ogniwa paliwowe0

  3.4. Elektryczne ( kondensatory, superkondensatory, nadprzewodnikowe magazyny energii –SMES0

  3.5. Mechaniczne ( magazyny ze sprzężonym powietrzem- CEAS, koła zamachowe, elektrownie                      

         szczytowo-pompowe, akumulatory hydrauliczne , sprężyny).

   3.6. Cieplne ( stopiona sól )

  1. Usprawnienie pracy systemu elektroenergetycznego.

  4.1. Usprawnienie pracy podsektora wytwórczego.

  4.2. Usprawnienie pracy podsektora  przesyłu i dystrybucji energii.

  4.3. Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii.

  4.4. Wsparcie dla odbiorcy końcowego.

  1. Tendencje rozwojowe magazynów energii.

  5.1. Małe elektrownie wodne- inwestycje z rolnictwem ,turystyką, zbiorniki retencyjne.

  5.2. Wodór-pierwiastek XXI wieku.

  5.3. Ogniwa –Metal -Air Ionic Loquid

  5.4. Magazyny  SMES.

  1. Samochody elektryczne-magazyny pokładowe. Systemy ładowania.
  2. Zasobniki w technologii- litowo jonowej w bardzo szybkich stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-23 11:00
Data zakończenia 2019-10-23 15:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 31
Liczba wolnych miejsc 19
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-23 09:00
Lokalizacja Radom
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie