ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna Polska "Specustawa"

Prowadzący: dr inż. Jerzy Dylewski

  1. Wprowadzenie, definicje inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej
  2. Powiązanie „specustawy mieszkaniowej” z ogólnymi przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą Prawo budowlane oraz innymi „specustawami”
  3. Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej – koncepcja urbanistyczno–architektoniczna, wniosek inwestora i uchwała rady gminy w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  4. Standardy lokalizacyjne dla inwestycji mieszkaniowych
  5. Przygotowanie inwestycji towarzyszącej i uchwała o ustaleniu jej lokalizacji
  6. Procedura związana z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i jej porównanie z procedurami standardowymi, wynikającymi z Prawa budowlanego, ewentualna procedura odwoławcza
  7. Zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody wodnoprawnej, zgoda na wycinkę roślinności
  8. Wymogi formalne związane z zakończeniem inwestycji mieszkaniowej i jej przekazaniem do użytkowania
  9. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych i ewentualne odszkodowania z tego tytułu
  10. Liczne zmiany w przepisach związanych.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-09-09 11:00
Data zakończenia 2019-09-09 15:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 27
Liczba wolnych miejsc 23
Koniec przyjmowania zapisów 2019-09-04 12:00
Lokalizacja Radom
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie