ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym

dr inż. Jerzy Dylewski

 1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące problematykę nadzoru inwestorskiego
 2. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne
 3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 4. Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego
 5. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 6. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane
 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, a umowa o roboty budowlane
 8. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy
 9. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
 10. Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
 11. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa inspektora nadzoru inwestorskiego.
 12. Etyka zawodowa

Umowa o nadzór inwestorski – zasady ustalania wynagrodzenia

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-17 10:00
Data zakończenia 2019-10-17 14:00
Całkowita liczba miejsc 60
Zarejestrowanych 28
Liczba wolnych miejsc 32
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-17 12:00
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie