ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Maciej Sikorski  ORGBUD SERWIS

 

  1. Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia: dla robót budowlanych

    i dla formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

  1. Określenie poziomu cen materiałów, stawki robocizny oraz narzutów

    dla potrzeb kalkulacji kosztorysowej.

  1. Przedmiar robót a roboty tymczasowe i towarzyszące.
  2. Problem z opisem przedmiotu zamówienia - znaki towarowe.
  3. Kryteria oceny ofert.
  4. Koszt cyklu życia obiektu – omówienie projektu rozporządzenia.
  5. Najkorzystniejsza oferta.
  6. Rażąco niska cena oraz rażąco niski koszt.
  7. Zapisy dla umów (z wynagrodzeniem kosztorysowym

      oraz ryczałtowym) dopuszczające zmianę wynagrodzenia.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-24 10:00
Data zakończenia 2019-10-24 14:00
Całkowita liczba miejsc 60
Zarejestrowanych 3
Liczba wolnych miejsc 57
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-24 12:00
Lokalizacja Siedlce