ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Akademia Menedżera - Zarządzanie sobą w czasie - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB

Akademia Menedżera to siedem niezależnych warsztatów, dotyczących zarówno konieczności zdobywania umiejętności menadżerskich związanych z zarządzaniem zespołem, jak też rozumienia aktualnych trendów rozwoju organizacji, zmieniających się postaw klienckich i pracowniczych, wykorzystywania różnic wynikających z następujących zmian pokoleniowych pracowników czy wzmacniania przywództwa i tworzenia strategii biznesowych. 

Program Akademia Menadżera oparty na doświadczeniu i praktyce, adresuje najważniejsze aspekty pracy menadżerów w czasach VUCA, zwraca uwagę na całościowe podejście do pracy z ludźmi, na świadome wykorzystywanie procesów firmowych dla zwiększania efektywności, a także buduje świadomość autentycznego przywództwa i wzmacniania kultury organizacyjnej.

Warsztaty Akademii Menedżera:

 1. "Ja Menedżer" - czyli, jak skutecznie zarządzać zespołem (warsztaty zakończone)
 2. Jak przekazać motywującą ocenę, czyli konstruktywna informacja zwrotna (warsztaty zakończone)
 3. Od "Ja" do "My" - czyli zarządzanie w zespole wielopokoleniowym (warsztaty zakończone)
 4. Współpraca dla wyniku, czyli prowadzenie rozmowy motywującej (termin wkrótce)
 5. Asertywna komunikacja menadżerska (termin wkrótce)
 6. Zarządzanie zmianą i proaktywnością (termin wkrótce)
 7. Zarządzanie sobą w czasie (warsztaty jedynie w wersji stacjonarnej)

Korzyści ze szkolenia:

 • Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE.
 • Wzrost efektywności pracy własnej, dzięki ukształtowaniu stylu pracy opartego na racjonalnym planowaniu – technika ALPEN.
 • Podniesienie świadomości EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ PRACY i WYKORZYSTANIA CZASU.
 • Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania.
 • Omówienie POŻERACZY CZASU w realizacji zadań.
 • Wykształcenie umiejętności zajmowania się zadaniami „zyskownymi” i tworzenia rezerw czasu poprzez wyznaczanie priorytetów – ZASADA EISENHOWERA i ANALIZA ABC.
 • Rozwój kompetencji organizacji pracy z wykorzystaniem systemu GTD.
 • Opracowanie indywidualnej metody wykorzystania nabytych umiejętności w oparciu o ACTION PLAN i ZADANIE WDROZENIOWE

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • materiały
 • certyfikat
 • 30-dniowy e-mentoring

Terminy i godziny zajęć:
15.01.2022 r. 8:30-16:30
16.01.2022 r. 8:30-16:30

Koszt kursu:

Członek MOIIB - 250 zł brutto 
Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto 

Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury)
realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy).

UWAGA !!! Zapis na warsztaty oznacza,

iż uczestnik zapoznał się z regulaminem, kosztami uczestnictwa i obowiązkiem uiszczenia opłaty.

W przypadku niepowodzenia lub odrzucenia płatności on-line możliwa jest wpłata na konto MOIIB.

W tym celu prosimy o kontakt z Działem Doskonalenia Zawodowego
tel. 22 300 05 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wystawiane są faktury VAT. Brak danych do faktury spowoduje automatycznie wystawienie dokumentu na osobę fizyczną (uczestnika)!

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie tematu szkolenia:                                                                                                                
 • Sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i metody realizacji zajęć.
 • Zebranie oczekiwań uczestników. Ćwiczenie ice-breaker.
 • Tworzenie „Action Planu” w oparciu o własne obszary rozwojowe. Indywidualne określenie kierunków i działań wspierający dokonanie zmiany w organizacji czasu.
 1. Ja i mój czas – reguły zarządzania sobą w czasie:
 • „Zarządzaniem czasem” a „zarządzaniem sobą w czasie” – różnice, które czynią nas efektywnymi. Od określenie celu po priorytety i kontrolę ich realizacji zasady efektywnego wykorzystania casu. Identyfikacja stylu pracy w oparciu o nawyki, a wykorzystanie czasu.
 • Cele i zadania do realizacji w gospodarowaniu czasem – wykorzystanie techniki SMARTER.
 1. Planowanie realizacji zadań z wykorzystaniem krzywej wydajności:
 • Technika ALPEN w planowaniu dnia pracy – ćwiczenie. Reguły dobrego planowania: „zasada 3/5”, „cicha chwila”, „salami”, „bloki”, „piła”.
 • Ćwiczenie „krzywa wydajności” – godziny najwyższej efektywności a realizacja zadań – indywidualna analiza w oparciu o wykres własnego zegara biologicznego. Rytm dobowy a efektywność pracy.
 • „Prokrastynacja – jak z nią walczyć?” – ćwiczenie zespołowe.
 • Technika POMODORO – praca w modułach w budowaniu własnej koncentracji i motywacji w realizacji zadań.
 • Ćwiczenie „historia dnia” w analizie wykorzystania czasu w realizacji zadań. Budowanie własnej świadomości wykorzystania czasu a podnoszenie umiejętności organizacji pracy.
 • Pożeracze czasu” – ograniczające nawyki własnego działania i źródła strat czasu.
 • Cykl OAPD w podnoszeniu efektywności wykorzystania czasu. „Analiza czynników sukcesów  i czynników utrudniających” w organizacji pracy.
 1. Efektywne wyznaczanie priorytetów – czyli jak właściwie wydatkować energię:
 • „Ważne” vs. „pilne” czy to samo? Sposoby zmniejszenia uzależnienia od „pilnych spraw” a wyznaczanie priorytetów.
 • Reguła Pareto – rozpoznanie działań przynoszących najlepsze efekty.
 • Zasada Eisenhowera: ważność i pilność zadania – tworzenie macierzy działań.
 • Analiza ABC. Wyznaczanie priorytetów a realizacja zadań ze względu na ich wagę i nakład czasu, kiedy pracujesz w realiach zadań niespodziewanych.
 1. Zarządzanie strumieniem napływających zadań i informacji:
 • Efektywna organizacja zadań i spływających informacji – 5 etapów systemu GTD:
 • gromadzenie
 • analizowanie
 • porządkowanie
 • przegląd
 • działanie.
 • Przygotowanie się i zasobów do zarządzania strumieniem zadań: kalendarz i foldery.
 1. Podsumowanie całości szkolenia:
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia.
 • W czasie realizacji zadań wdrożeniowych uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem w celu omówienia przebiegu ich realizacji.

UWAGA! Warsztaty odbędą się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii (szczegóły).
Dysponujemy odpowiednio dużą salą konferencyjną oraz zapleczem technicznym umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie zajęć. 

{nomultithumb}

Prowadzący: Piotr Sajewicz - HIGH5 Group

Psycholog, certyfikowany trener biznesu, praktyk zarządzania – zdobył unikatowe doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i działań w sytuacjach trudnych i kryzysowych odpowiadając za pracę 120 osobowego zespołu rozproszonego, funkcjonującego na terenie kraju i poza nim (szef wydziału Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie. Training & Development Manager HIGH5 Group sp. z o.o.

Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalizacja psychologia zarządzania, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi a także Coachingu. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping.

Ma ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, głównie dla branży: przemysłowej, motoryzacyjnej, budowlanej, stoczniowej, chemicznej, lotniczej, technicznej.  W ramach szkoleń stosuje dodatkowo zaawansowane metody mentoringowe, facylitację,  dramę,  gry szkoleniowe. Szkoli trenerów  w procesach na kilku poziomach, trwających kilka miesięcy. Przeprowadził ponad 1500 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny.

Pracuje w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkim i Rozwoju Potencjału:

 • warsztaty z obszarów: komunikacji, zarządzania zespołem, zmianą, przywództwa, zarządzania konfliktem, różnorodności międzypokoleniowej, zarządzania stresem, wypalenie zawodowe, interwencje kryzysowe, komunikacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie,
 • prowadzi projekty rozwojowe dla kierowników produkcji, mistrzów, brygadzistów,
 • wdraża proces coachingu jako metodę doskonalenia umiejętności pracowników,
 • przygotowuje kadrę mentorów w organizacjach,
 • wykonuje projekty wzmacniające efektywność zespołów zadaniowych,
 • opracowuje implementacje Systemu Ocen Okresowych

Realizował działania psychologiczne dla personelu narażonego na ekspozycję na silny stres min. jako uczestnik V zmiany PKW w Iraku. Prowadził działania dedykowane budowaniu współpracy w zespołach zadaniowych, a także poprawy efektywności ich działania. Jest ekspertem w zakresie „team buildingu” out-doorowe. Brał m.in. udział w szkoleniach „Countering the psychology of terrorism and combat stress” prowadzonych przez Defense Institute for Medical Operation, seminarium „Post-Combat Psychological Adaptation of Military Personnel” w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2022-01-15 08:30
Data zakończenia 2022-01-16 16:30
Całkowita liczba miejsc 20
Liczba wolnych miejsc 2
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.