ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiany w 2019 r.

Program:

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - wejście w życie;
 2. Przepisy przejściowe; 
 3. cel wprowadzanych zmian;
 4. Likwidacja postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oos;
 5. Zmiany we właściwości organów;
 6. Kiedy uzgodnienie, a kiedy opinia?
 7. zmiany w załącznikach do wniosku; 
 8. zmiany w procedurze wydłużenia ważności decyzji;
 9. ustalenie kręgu stron po nowemu;
 10. doręczenia po nowelizacji; 
 11. Zawieszenie postępowania; 
 12. przesłanki odmowy wydania decyzji;
 13. Kryteria dla autorów raportu;
 14. Zmiana w KPA w związku z RODO;
 15. Uwagi ogólna na temat postepowań;
 16. Pytania i dyskusja.

Prowadzący: Jakub Kornecki - Radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu problematyki prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. W latach 2012- 2015 doradca i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów oraz spółek zajmujących się inwestycjami na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym. Doradza w procesie budowlanym oraz inwestycjach infrastrukturalnych.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-21 12:00
Data zakończenia 2019-10-21 16:00
Całkowita liczba miejsc 120
Zarejestrowanych 40
Liczba wolnych miejsc 80
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-21 09:00
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB