ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność - WARSZTATY Z DOFINANSOWANIEM MOIIB

 Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, jak wykorzystać cykl OAPD jako metodę działań menedżera ukierunkowanych na podnoszenie efektywności motywowania,
 • przećwiczysz praktyczne umiejętności motywowania dostosowanego do pracownika,
 • przetrenujesz umiejętności wzbudzania zaangażowania w oparciu o motywatory,
 • poznasz narzędzia skutecznego motywowania z wykorzystaniem 4 poziomów motywowania pracowników,
 • wykształcisz umiejętność doboru  i dostosowywania narzędzi do potrzeb pracowników,
 • przećwiczysz zachowania menedżera w sytuacjach trudnych do motywowania. 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 1. Materiały dydaktyczne
 2. Torba, notes oraz długopis
 3. Catering (obiad oraz przerwy kawowe)

Terminy i godziny zajęć:
12.10.2019 r. 8:30-16:30
13.10.2019 r. 8:30-16:30

Koszt kursu:

Członek MOIIB - 250 zł brutto - kwota po dofinansowaniu z MOIIB.
Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 550 zł brutto - pełna odpłatność.

Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury)

realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy).

Brak wpłaty może skutkować wykreśleniem Państwa z listy uczestników.

W przypadku niepowodzenia lub odrzucenia płatności on-line możliwa jest wpłata na konto MOIIB przelewem w terminie 3 dni od dokonania zapisu.

Dane do przelewu:  

45 8015 0004 0070 3930 2070 0003 (WBS O/Okęcie)
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa

TYTUŁEM: Opłata za kurs MOTYWACJA w dniach 12-13.10 - Imię i nazwisko uczestnika

Wystawiane są faktury VAT. Po dokonaniu wpłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać potwierdzenie dokonania płatności oraz dane do faktury. Brak danych do faktury spowoduje automatycznie wystawienie dokumentu na osobę fizyczną (uczestnika)!

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie tematu szkolenia: 
  1. Cykl OAPD podnoszenia efektywności motywowania w praktyce działań menedżera,
  2. Puzzle motywacyjne, czyli fundamenty motywacji człowieka,
  3. Krótka lekcja historii motywacji w erze industrialnej i cyfryzacji,
  4. Czym jest Motywacja 3.0?
 2. „Menedżer Motywatorem":
  1. Co mnie motywuje do pracy? Rola menedżera w budowaniu zaangażowania,
  2. Moja zmiana i jej wpływ na zmianę otoczenia. 
 3. Budowanie motywacji wewnętrznej:
  1. Rola i rodzaje motywatorów pozafinansowych,
  2. Specyfika działania motywacji wewnętrznej: znaczenie emocji, rodzajów zadań i oczekiwań,
  3. Cel pracy i znaczenie wartości wiązanych z jej wykonywaniem,
  4. Wzmacnianie własnej motywacji.
 4. Wykorzystanie dynamiki grupy w procesie angażowania pracowników: 
  1. Formy oddziaływania na motywację jednostek związane z procesem grupowym: poczucie przynależności, hierarchia i rywalizacja,
  2. Ćwiczenie umiejętności kierowania procesem grupowym: przewodzenie, facylitacja i negocjacje.
 5. Motywujący charakter relacji pracownika z szefem: 
  1. Oczekiwania pracownika wobec szefa i dobór odpowiedniego stylu komunikacji,
  2. Budowanie autorytetu,
  3. Zarządzanie pracownikiem przez cele,
  4. Sprawowanie kontroli,
  5. Ćwiczenie technik użytecznych w rozwijaniu pracownika.
 6. Postępowanie z konfliktami i problemami zagrażającymi motywacji:
  1. Rozpoznawanie spadku motywacji,
  2. Umiejętność diagnozy przyczyn i pomocy pracownikowi i zespołom - znajomość zasad profilaktyki wypalenia zawodowego,
  3. Poznanie wpływu konfliktów na motywację,
  4. Ćwiczenie umiejętności zarządzania w sytuacji konfliktów występujących między członkami zespołu.
 7. Zarządzanie zmianą i kryzysami, czynnikami destabilizującymi motywację pracowniczą.
 8. Różnica pokoleniowa X, Y, Z i jego motywacyjna funkcja: 
  1. Perspektywa pracodawca - pracownik w odniesieniu do realiów społecznych, 
  2. Specyfika cech pokolenia Y i funkcji motywujących,
  3. Potrzeba postaw i wartości w regulacji otoczenia zewnętrznego. 
 9. Rola szefa zespołu w budowaniu samodzielności i poczucia odpowiedzialności swoich współpracowników za dostarczane rozwiązania/produkty/usługi.
 10. Coaching i mentoring, jako narzędzia automotywacji własnej: 
  1. Coaching grupowy, jako narzędzie wsparcia i motywacji pracowniczej, 
  2. System mentoringu, jako element wspierający ścieżki zawodowe karier,
  3. Rola coachingu i mentoringu w motywowaniu pracowników w organizacji uczącej się, 
  4. Praktyczna sesja motywująca. 
 11. Różnice międzykulturowe, a motywacja zespołowa:
  1. Wpływ globalizacji na motywację zespołową, 
  2. Czynniki interkulturowe regulujące normy i wartości zespołowe, 
  3. Motywacja do pracy, a charakter narodowy zespołu. 
 12. Podsumowanie szkolenia. I co dalej? Mój dalszy plan angażowania pracowników.

 

{nomultithumb}

Prowadzący: Piotr Sajewicz - HIGH5 Group

Praktyk zarządzania – zdobył unikatowe doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych odpowiadając za pracę 120 osobowego zespołu rozproszonego, funkcjonującego na terenie kraju i poza nim.

Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalizacja psychologia zarządzania. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi a także Coachingu. Od 1995 r. realizuje projekty szkoleniowe i doradcze. Training & Development Manager HIGH5 Group sp. z o.o.. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping.

Pracuje w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkim i Rozwoju Potencjału:

 • warsztaty z obszarów: komunikacji, zarządzania zespołem, przywództwa, oceniania, zarządzania konfliktem, zarządzania stresem, komunikacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie.
 • prowadzi programy Train the Trainers,
 • wdraża proces coachingu jako metodę doskonalenia umiejętności pracowników,
 • przygotowuje kadrę mentorów w organizacjach,
 • prowadzi badania preferencji oraz zachowań w oparciu o PRISM Brain Mapping,
 • wykonuje projekty wzmacniające efektywność zespołów zadaniowych,
 • opracowuje implementacje Systemu Ocen Okresowych.

Realizował działania psychologiczne dla personelu narażonego na ekspozycję na silny stres min. jako uczestnik V zmiany PKW w Iraku. Prowadził działania dedykowane budowaniu współpracy w zespołach zadaniowych, a także poprawy efektywności ich działania. Jest ekspertem w zakresie „team buildingu” out-doorowe. Brał m.in. udział w szkoleniach „Countering the psychology of terrorism and combat stress” prowadzonych przez Defense Institute for Medical Operation, seminarium „Post-Combat Psychological Adaptation of Military Personnel” w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-12 08:30
Data zakończenia 2019-10-13 16:30
Całkowita liczba miejsc 20
Zarejestrowanych 8
Liczba wolnych miejsc 12
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-08 12:00
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB