ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium pt.

"Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych
za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw".

Seminarium omawia nowoczesne techniki stosowane do stabilizacji dna i zabezpieczenia ścian głębokich wykopów budowlanych przy wykorzystaniu metod alternatywnych do DSM (wgłębnego mieszania gruntu) i jet-grounting (iniekcji strumieniowej z wymianą gruntu) lub kosztownych ścian szczelinowych.

Zaprezentowane zostaną sposoby projektowania i wykonywania robót mających na celu trwałą modyfikację parametrów fizycznych gruntów - w tym przesłon hydroizolacyjnych.

Przedstawiane technologie są tańsze od metod tradycyjnych, a jednocześnie mniej uciążliwe dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii i nowoczesnych nanospoiw, opartych na składnikach naturalnych .

W trakcie spotkania zostaną omówione technologie firmy PSRI Polska jak również wytyczne do ich projektowania. Planowane jest również omówienie kilku przykładowych realizacji wykonanych na terenie Polski.

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne i wytyczne do projektowania w w/w technologiach.

Spotkanie potrwa 4 godziny, przewidując czas na dyskusję z ekspertami/praktykami.

Seminarium poprowadzi Pan Roman Kuś - absolwent AGH w 1970, geolog górniczy i hydrogeolog. Wieloletni Kierownik Robót Górniczych d.s. geologii i geofizyki, założyciel „Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno- Wiertniczych”. Autor ponad 45 publikacji w Polsce i za granicą z zakresu: tektonofizyki, hydrogeologii, modyfikacji parametrów fizycznych gruntów dla potrzeb hydrotechniki, likwidacji zagrożeń ekologicznych, zabezpieczenia podłoża obiektów budowlanych. Wynalazca, właściciel patentów europejskich i amerykańskich z zakresu nanospoiw dla potrzeb uszczelniania i wzmacniania podłoża gruntowego. Aktualnie członek zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN na kadencję 2016-2019.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-01 10:00
Data zakończenia 2019-10-01 14:00
Całkowita liczba miejsc 80
Zarejestrowanych 28
Liczba wolnych miejsc 52
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-01 07:30
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie