ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV

Program:

 

  1. normy i przepisy,
  2. podstawowe terminy i definicje,
  3. sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci i skutki doziemień,
  4. rażenie prądem elektrycznym,
  5. ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych,
  6. ochrona przeciwporażeniowa w stacjach elektroenergetycznych,
  7. uziemienia w stacjach elektroenergetycznych SN/nn,
  8. napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli,
  9. sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej

Prowadzący: dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Od 1997 roku jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2002 roku, doktora habilitowanego w 2010 roku, a w 2017 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jego działalność naukowo-badawcza jest związana z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi, a szczególnie ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Autor lub współautor ponad 200 artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii.

W 2011 roku otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji związanych tematycznie z rozprawą. Na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE w konkursie o Grand Prix INNOWACJE otrzymał za wynalazki wyróżnienie (2013) oraz srebrny medal (2015).

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-09-05 12:00
Data zakończenia 2019-09-05 16:00
Całkowita liczba miejsc 120
Zarejestrowanych 74
Liczba wolnych miejsc 46
Koniec przyjmowania zapisów 2019-09-05 09:00
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie