ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Brak miejsc - ZAPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ

Brak wolnych miejsc na  Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód..  Zostają Państwo umieszczeni na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca skontaktujemy się niezwłocznie.

Dział Doskonalenia Zawodowego MOIIB