ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Projektowanie ustrojów żelbetowych płytowo-słupowych i fundamentów, cz. I. Wybrane zagadnienia

Z a p r a s z a m y   na    k o n f e r e n c j ę

"Projektowanie ustrojów żelbetowych płytowo-słupowych i fundamentów,
cz. I.  Wybrane zagadnienia"
Warszawa - 24.02.2020 r.
WSM, ul. Kawęczyńska 36

Przygotowanie i prowadzenie: Profesor Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska

Tematyka z uwagi na ograniczony czas, nie będzie obejmować całości problematyki  związanej z projektowaniem ustrojów żelbetowych płytowo-słupowych. Pominięte będą zagadnienia konstrukcji sprężonych oraz  zagadnienia dotyczące wspólnie wszystkich rodzajów konstrukcji betonowych skupiając się jedynie na specyficznych dla omawianego typu ustrojów.

Zakres merytoryczny będzie obejmował kształtowanie i charakterystykę pracy stropów płytowo-słupowych, zasady rozmieszczania obciążeń zmiennych, obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych, obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych z uwagi na stany graniczne użytkowalności, ogólne zalecenia konstrukcyjne, zbrojenie stropów z uwagi na momenty zginające

Celem tegorocznego cyklu jest dostarczenie informacji koniecznych w bezpośrednim projektowaniu, stąd jako podstawę przyjęto wszelkiego typu przepisy normalizacyjne. Tam, gdzie brak odpowiednich unormowań krajowych powołano się na przepisy normalizacyjne obce, preferując te, które były dotąd w kraju szerzej stosowane. Jedynie sporadycznie podano, jako materiał ilustracyjny, wyniki badań i wzory autorskie. Podane w tekście uwagi, przedstawiają pogląd autora na szczególne zagadnienia projektowania ustrojów płytowo słupowych.

Materiał oparty będzie na normie [N25] przywoływanej dla ułatwienia jako EC2, z odwołaniem do stosowanej jeszcze normy [N21] przywoływanej w tekście jako PN02. Ujęto także w sposób selektywny „załączniki krajowe” do tej normy: polskie EC2(P), niemieckie EC2(D); brytyjskie EC2(A) oraz francuskie EC2(F).

W tej chwili trwają prace nad nowym wydaniem normy EC2 [N27] oznaczanej w skrócie jako [pr. EC2]. Wiele ustaleń obecnego projektu tej normy, zapewne ulegnie jeszcze zmianom. Przedstawione będą  niektóre z nowych ustaleń, tam gdzie mogą być one w omawianym zakresie przydatne.

W programie konferencji przewidziane są również prezentacje produktowe producentów – Partnerów konferencji.

Więcej informacji na stronie www.zelbet.archmedia.pl

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Zasady uczestnictwa:

Udział bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych (60)
na zasadach określonych w Regulaminie w ramach współpracy z MOIIB dla członków Izby.
Zapisy poprzez stronę IZBY

Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.
Zapisy przyjmowane są wówczas wyłącznie poprzez stronę serwisową firmy www.archmedia.pl.

Dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktowania się Organizatora ze słuchaczami i nie są przekazywane tzw. stronie trzeciej, tj. innym współorganizatorom (sponsorom konferencji). Połączenie z serwerem www.archmedia.pl  jest bezpieczne - szyfrowane, oznaczone znakiem kłódki w pasku adresu przeglądarki.  

Kontakt do organizatora
Grażyna Grzymkowska –Gałka, ARCHMEDIA,
tel.: 600 35 88 40
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.archmedia.pl

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2020-02-24 07:30
Data zakończenia 2020-02-24 16:00
Całkowita liczba miejsc 60
Zarejestrowanych 60
Liczba wolnych miejsc 0
Koniec przyjmowania zapisów 2020-02-18 09:00
Lokalizacja Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie