ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

V Konwent Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia bezpłatnego udziału w V Konwencie SNB, który odbędzie się 21 stycznia 2020 r. w godz. 9:00-17:45 w Hotelu Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

Konwent SNB to unikatowe spotkanie merytoryczne środowiska budowlanego i jego interesariuszy, dotyczące obowiązujących i przyszłych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków. Konwent wspiera integrację i rozwój branży budowlanej, dając uczestnikom możliwość:

  • udziału 3 równoległych panelach dyskusyjnych dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej, dostępności budynków i elektromobilności, podczas których głos zabiorą eksperci niezależni i przedstawiciele firm aktywnie wspierających działania na rzecz poprawy przepisów techniczno-budowlanych;
  • wysłuchania dyskusji plenarnych na temat możliwości i wyzwań, jakie stawiają przed budownictwem nowe trendy ekonomiczno-społeczne i rozwój technologiczny;
  • spotkania z wiodącymi firmami szeroko pojętej branży budowlanej w części wystawienniczej.

Zapisy na Konwent prowadzone są na stronie organizatora (TUTAJ)

Pełny program wydarzenia można pobrać TUTAJ

Program skrócony:

9:30 - 10:00 Otwarcie Wystawy
Spotkanie z dziennikarzami (Warunki Techniczne.PL, Cyrkulacje, Inżynier budownictwa)
10:00 - 10:15 Otwarcie V Konwentu Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki Przedstawiciel MIiR / Prezes SNB Rafał Finster
10:15 - 10:45 Wymagania techniczne dla budynków– spojrzenie deweloperskie - mgr inż. arch. Marcin Walewski, przedstawiciel Polskiego Związku Firm Deweloperskich
10:45 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 12:00 Trzy równolegle prowadzone panele dyskusyjne
12:10 - 12:20 Przerwa kawowa
12:20 - 14:00 Trzy równolegle prowadzone panele dyskusyjne
14:00 – 14:35 Lunch na stojąco/zwiedzanie wystawy - Foyer/sala Róża+Irys
14:35 - 15:00 Drony do oceny stanu technicznego budynków Jacek Kosiorek, ekspert GR
15:00 - 15:25 Skuteczne i efektywne zarządzanie nieruchomościami z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych mgr Marek Łata Ogólnopolski Instytut Nieruchomości
15:25 - 15:45 Zmiany w ustawie Prawo atomowe dotyczące pomiaru radonu w budynkach mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ekspert GR
15:45 - 16:30 Podsumowująca dyskusja ekspercka
16:30 - 16:35 Zakończenie V Konwentu Rafał Finster, Prezes SNB
16:35 - 17:35 Rozmowy w kuluarach, spotkania z Wystawcami

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki to powstała w 2011 roku organizacja non-profit, działająca na rzecz rozwoju przepisów techniczno-budowlanych i poprawy jakości zarówno procesu budowlanego, jak i budynków. Podstawą działania SNB jest proaktywna postawa na rzecz zmian w przepisach (poprzez prekonsultacje) oraz interdyscyplinarny dialog ekspercki.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2020-01-21 09:00
Data zakończenia 2020-01-21 17:35
Całkowita liczba miejsc Szczegóły u organizatora.
Koniec przyjmowania zapisów 2020-01-21
Lokalizacja Novotel Warszawa Centrum