ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Rejestracja indywidualna

Proszę wypełnić poniższy formularz, aby zarejestrować się na: Akademia Menedżera - Jak przekazać motywującą ocenę, czyli konstruktywna informacja zwrotne - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB.

Uwaga!

Zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 informujemy, iż w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników wydarzeń oraz pracowników obsługujących dane wydarzenie, w przypadku wystąpienia objawów SARS-CoV-2 u któregoś z uczestników spotkania przekażemy Państwa dane personalne i adresowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.

* - pola wymagane