ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szkolenia i konferencje

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego 2021-10-25 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

IDENTYFIKACJA RYZYK W PROJEKCIE BUDOWLANYM 2021-10-27 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Komisja Kwalifikacyjna - Q&A z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-11-03 10:00 INTERNET 100 100

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Izolacje w gruncie budynków nowych - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-11-04 14:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w ujęciu nowej ustawy PZP. Omówienie dynamiki cen na rynku budowlanym - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-11-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

OCENA I MONITOROWANIE RYZYKA W PROJEKCIE 2021-11-09 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Izolacyjność cieplna domów z drewna - co wpływa na izolacyjność cieplną - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-11-15 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

SAMOWOLE BUDOWLANE i nowe możliwości ich legalizacji 2021-11-18 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Nadzór projektu wg. Metodyki PRINCE2 a nadzór w procesie budowlanym 2021-11-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

KOSZTY A WYDATKI, czyli kosztorys a budżet projektu 2021-11-25 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.