ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych - teoria i praktyka

Szanowni Państwo

We współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zapraszamy Państwa na bezpłatny wykład pt.:

"Prace budowlane a ochrona zabytków archeologicznych",

który odbędzie się 25 listopada 2019 r.
w godzinach 12:00-16:00
w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie.

Wykład poprowadzi adw. Jacek Brudnicki - prawnik, historyk sztuki, adwokat, kierownik Zespołu ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa w Dziale Strategii Zarządzania Dziedzictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, członek Sekretariatu European Heritage Legal Forum, społeczny opiekun zabytków.

Wykład będzie obejmował m.in.:

  1. kiedy wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych
  2. jakie dokumenty i rozstrzygnięcia są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
  3. jakie prawne formy ochrony zabytków przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  4. kiedy wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  5. jakie wymagania wynikają z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach
  6. jakie uprawnienia ma Wojewódzki Konserwator Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-11-25 12:00
Data zakończenia 2019-11-25 16:00
Całkowita liczba miejsc 120
Zarejestrowanych 54
Liczba wolnych miejsc 66
Koniec przyjmowania zapisów 2019-11-25 10:00
Lokalizacja Warszawa Siedziba MOIIB
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie