ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Brak miejsc - ZAPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ

Brak wolnych miejsc na  Zarządzanie projektami. Mix metodyk - WARSZTATY Z DOFINANSOWANIEM MOIIB.  Zostają Państwo umieszczeni na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca skontaktujemy się niezwłocznie.

Dział Doskonalenia Zawodowego MOIIB