ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wyjazd techniczny do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku (Otwock).

Zapraszamy na wyjazd techniczny do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku (Otwock).

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) powstaje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt o nazwie „CERAD”.

Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie (CERAD) należy do strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Centrum CERAD składa się z istniejących już elementów infrastruktury Narodowego Centrum Badań Jądrowych, tj. reaktora jądrowego „Maria”, Centrum Informatycznego Świerk oraz Ośrodka Radioizotopów POLATOM. W Centrum CEARAD będą m.in. prowadzone badania w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii nowotworów. Zdaniem naukowców zaangażowanych w projekt, połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrażanie odpowiednich procedur terapeutycznych. Rozwiązanie to może się stać skuteczną metodą diagnostyki i terapii nowotworów.

Inwestycja CERAD polega na kompleksowym zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni. Kluczowym elementem kompleksu będzie cyklotron, czyli urządzenie służącego do przyspieszania cząstek. W przypadku projektu CERAD  chodzi o przyspieszenie protonów i cząstek alfa do energii 30MeV oraz deuteronów do energii 15MeV.

Trwa realizacja Projektu, a jego finał zaplanowano na 31 grudnia 2022 r.

Kierownikiem Projektu CERAD jest dr hab. inż. Renata Mikołajczak, profesor NCBJ.

Generalnym Wykonawcą jest firma CPOK2 Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Control Process SA.

Uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję zobaczyć budowę nowych obiektów na potrzeby cyklotronu oraz zaobserwować zasadę działania istniejącego reaktora jądrowego „Maria”.

Data 06.07.2021 godzina 8.15

Miejsce zbiórki: Biuro Przepustek ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk

Z uwagi na obostrzenia jakie panują w kraju od uczestników wymagane jest posiadanie własnych kasków, kamizelek, butów BHP oraz maseczek.  Transport do miejsca zbiórki we własnym zakresie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego do wydania przepustki.

Zapisy trwają do 28.06.2021!

                    

 Zdjęcia: źródło POLATOM, Wikipedia

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2021-07-06 08:15
Data zakończenia 2021-07-06 10:30
Całkowita liczba miejsc 20
Liczba wolnych miejsc 7

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.