ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Informujemy, że w dniach 11-13 grudnia 2019 r. w Warszawie organizujemy II edycję konferencji "Polski Kongres Prawa Budowlanego".

http://zam-bud.pl/

Zawiadomienie o regionalnej dla Polski konferencji SkyWay, która odbędzie się w Koninie ul. Wiosny Ludów 6 w dniu 07 grudnia o godz. 17,00 /Rejestracja od godz. 16,30/

Aktualnie odbywają się one w 16 krajach świata.

Zgłaszanie do DDZ.  Bilety wejściowe na konferencję członkowie MOIIB i PIPB opłacą w wysokości 40 zł/1bilet bezpośrednio przed wejściem na konferencję. Ilość osób trzeba podać do dnia 04 grudnia br.

Technologia transportu SkyWay jest testowana i rozwijana:

W Marinie Horce /Białoruś/ - dla strefy umiarkowanej

W Szardży /ZEA/ - dla strefy tropikalnej

W wielu miejscach świata są prowadzone przygotowania do wdrożenia technologii SkyWay a w Dubaju trwa projektowanie 15 kilometrów trasy i 21 stacji.

Prezentacje: https://www.youtube.com/watch?v=u0ddemi1U_w

 https://skyway.capital/?partner_id=365191

Miło jest nam Państwa poinformować, że już po raz trzynasty organizowana jest Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty i Przejścia dla Zwierząt”. Tym razem odbędzie się ona w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2019 r. Tematyka Konferencji jest istotna z uwagi na szerokie wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych w przedmiotowych budowlach w szeroko rozumianej infrastrukturze komunikacyjnej. Dotyczy to udoskonalania metod obliczeń, projektowania, budowy i utrzymania tego typu konstrukcji. Wszystko to ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników, trwałości, ekonomiki, przy zapewnieniu współdziałania z naturą tak, aby konstrukcje te - budowane z dużym wysiłkiem - były w jak największym stopniu efektywne.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji. Zapraszamy również do przygotowania ewentualnego referatu, dotyczącego tematyki Konferencji. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że obecna edycja Konferencji stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, w tym w zakresie ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Organizatorzy liczą też, że omówione tematy spotkają się z zainteresowaniem uczestników, a Konferencja zgromadzi – podobnie jak poprzednie jej edycje – liczne grono specjalistów, a jej wyniki będą równie owocne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w tym wydarzeniu, podczas którego będzie można omówić wiele niezwykle aktualnych zagadnień problemowych, jak już wspomniano, w kontekście przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Dodatkowe szczegóły na temat Konferencji - które są sukcesywnie uzupełniane - zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.przepusty.eu/

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf  
Komunikat.pdf