Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0056.JPGCo szósty inżynier zdobył upragnione uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na Mazowszu. Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej już XXXI Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do egzaminu pisemnego 4569 kandydatów, pozytywne efekt egzaminu pisemnego i ustnego uzyskało 3177 inżynierów. Daje to wynik ok. 70% w skali kraju, co uzmysławia jaki trud i wysiłek należy pomieść uzyskując uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych w budownictwie. Nasza Izba może się pochwalić zdawalnością na poziomie 83,47%.

b_150_100_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0026.JPG Na szczególną uwagę zasługuje stale rosnąca liczba niepomyślnych wyników egzaminu ustnego, którego celem jest weryfikacja umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej w procesie budowlanym. Zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest to skutek ustawy deregulacyjnej z 2014 roku, która zliberalizowała wymogi uzyskiwania uprawnień budowlanych, doprowadzając do obniżenia standardów odbywania praktyki zawodowej. 
b_150_100_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0369.JPGW sercu naszego kraju ponad pół tysiąca nowych Koleżanek i Kolegów w trzech turach uroczyście przekraczało próg zawodowej dorosłości. Już tradycyjnie w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowano uroczystości wręczenia uprawień budowlanych. Rada i Komisja Kwalifikacyjna starają się, aby te okazje były uświetniane obecnością znaczących osób związanych ze środowiskiem budowlanym. Tym razem obok członków kierownictwa izbowych organów i członków komisji egzaminacyjnych, we wręczaniu uprawnień udział wzięli między innymi nowo wybrany Prezes PIIB Prof. Zbigniew Kledyński, Marzena Dębowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wice-Prezydent Warszawy Renata Kaznowska.
Witamy wśród zawodów zaufania publicznego, powodzenia trudnym, ale pełnym satysfakcji zawodzie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim