ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

6(46)/2013 –SPIS TREŚCI

Str. 2 -„Czas refleksji, czas zmian” – przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki

Str. 3 – „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa” – konferencja w Senacie

Str. 4,5 – „O dobre imię inżyniera” wybory delegatów na Zjazdy IV kadencji MOIIB

Str. 6,- „Nadal duże zainteresowanie budownictwem” MOIIB odwiedza Uczelnie.

Str. 7 – „Droga do uprawnień” – Dzień otwarty w Wyższej Szkole Nauk i Technicznych w Radomiu ; „Pierwsze laury inżynierów w PW” konkurs na najlepsza prace dyplomową

Str. 8 – „W służbie regionu”-wywiad z Januszem Zielińskim- prorektorem PW filia w Płocku

Str. 9 –„Młodzi dla techniki 2013 w Płocku”- patronat medialny „Inżyniera Mazowsza”

Str. 10,- „Wiedza nie zna ceny.”. – Warsztaty Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach. ”Wędkarstwo to nie tylko hobby”- sylwetka Ryszarda Kowalczyka – budowniczego nauczyciela, wędkarza

Str. 11 - „Nauka, praktyka, perspektywy”- konferencja „Budownictwo na obszarach wiejskich”- Lublin-Krynica 2013 ;„Studia –czas kształtowania osobowości”- Collegium Mazovia w Siedlcach

Str. 12 - „Czekamy na dobre ustawy”- wspólne obchody Dnia Budowlanych 2013; „Branże budowlane to jedna rodzina” spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Chodowie

Str, 13 – Z życia Izby- udział reprezentantów MOIIB w konferencjach, spotkaniach

Str. 14,15- „Ugoda bez sądu?” – mediacje w budownictwie –autorka - mgr inż. Alicja Ciesliczek –Latawiec.

Str. 16 – „Firma na medal” HB Bogdan Horszczaruk – laureatem konkursu MOIIB „Firma Inżynierska roku 2013”

POWRÓT