Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

 

Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Wiosna 2018 odbędzie się  18 maja 2018r.

 


Przyjmowanie dokumentów zakończyło się dnia 2 marca 2018r.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu w Sesji Wiosna 2018 -powinny złożyć wniosek do MOIIB o wyznaczenie terminu egzaminu do 18 marca 2018r.

 


 

LOGOWANIE

 Informujemy, że miejsce złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych ( Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka ) nie oznacza wybrania miejsca egzaminu – postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia budowlane odbywają się w Warszawie.


Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest zgodna z uchwałą PIIB.


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje iż, od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768.

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) w wyniku których uchylone zostało rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewiduje dokumentowanie praktyki zawodowej od 10.08.2014 r. w oświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

W związku z powyższym Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie wydaje książek praktyki zawodowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim