Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Współpraca


 

W dniu 16 sierpnia br. (czwartek ) dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  MOIIB został odwołany.


Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Jesień 2018 odbędzie się  23 listopada 2018r.


Przyjmowanie dokumentów na Sesje Jesień 2018r rozpocznie się 20 sierpnia 2018r .
  Dokumenty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2018r w Biurze w Warszawie.

W przypadku Biur Terenowych przyjmowanie dokumentów zakończy się dnia 31 sierpnia 2018r.

System logowania zostanie uruchomiony dnia 10 sierpnia 2018r.

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

 


 

LOGOWANIE

 Informujemy, że miejsce złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych ( Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka ) nie oznacza wybrania miejsca egzaminu – postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia budowlane odbywają się w Warszawie.


Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest zgodna z uchwałą PIIB.


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje iż, od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768.

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) w wyniku których uchylone zostało rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewiduje dokumentowanie praktyki zawodowej od 10.08.2014 r. w oświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

W związku z powyższym Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie wydaje książek praktyki zawodowej.


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,

2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Administratora określonych przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim