Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ MOIIB

(Dodawanie ogłoszeń jest dostępne odpowiednio w zakładkach: Praca oferowana, Praca szukana.)

–  ZAKŁADKA PRACA

Niniejsza strona internetowa została stworzona celem umożliwienia kontaktów potencjalnych pracodawców i pracowników.

Zakładka „Praca poszukiwana” przeznaczona jest dla osób posiadających aktualne członkostwo w jednej z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub, którzy zawiesili członkowstwo w Izbie na swój wniosek. Od osób poszukujących pracy – członków Izb Okręgowych wymaga się wskazania imienia i nazwiska, podania numeru przynależności członkowskiej do właściwej Izby oraz wypełnienia pozostałych pól formularza.

W zakładce „Praca oferowana” podmioty szukające pracowników mogą umieszczać oferty pracy dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – członków OIIB. Oferty pracy muszą pochodzić bezpośrednio od pracodawcy i być firmowane (sygnowane) przez członka jednej z Okręgowych Izb. Warunkiem ich umieszczenia  na stronie internetowej jest  wypełnienie formularza, w którym bezwzględnie wymaga się podania:

  • pełnej firmy (nazwy) przedsiębiorstwa,
  • adresu siedziby przedsiębiorstwa (oraz ewentualnie oddziału),
  • nr REGON,
  • oferowanego stanowiska pracy, ze wskazaniem wymagań od kandydata jak i obowiązków przyszłego pracownika,
  • imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego  OIIB osoby wysyłającej formularz (danych osobowych tych osób nie umieszcza się na stronie internetowej).
    Nr członkowski podajemy bez polskich znaków.

Oferty nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, wymagające od pracownika wniesienia jakichkolwiek opłat, stanowiące oferty handlowe czy w jakikolwiek sposób naruszające porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej nie zostaną wprowadzone do systemu.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczonych przez pracodawców jak i pracobiorców na stronie Izby.

W szczególności MOIIB nie odpowiada za prawdziwość i aktualność złożonych ofert, za wypłacalność i rzetelność potencjalnego pracodawcy czy stopień przygotowania zawodowego ogłaszających się osób do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wciskając przycisk formularza „Wyślij”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym, na ich udostępnienie osobom trzecim.

Administratorem danych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w  celu prowadzenia skrzynki kontaktowej i nie będą w innym celu przetwarzane. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim