ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Przyjmowanie dokumentów na Sesję Wiosna 2020r rozpoczęto 13 stycznia 2020r. (w systemie https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata )

Dokumenty należało złożyć do dnia 7 lutego 2020r .

Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Wiosna 2020 odbędzie się 22 maja 2020r.  zmiana!!! Planowany termin 4 września 2020r.

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Niezależnie od miejsca złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych proces kwalifikacji i egzamin odbywają się w Warszawie.