ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Dla osób zakwalifikowanych (osoby które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu) termin składania wniosków  o wyznaczenie terminu egzaminu jest do 5 października 2020r.

Wniosek należy złożyć w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB:  Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy

 

NIE MA POTRZEBY ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIE W MOIIB.

W celu dostępu do bieżącej informacji o egzaminach należy dodatkowo  wypełnić wniosek na portalu PIIB "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)"

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login 

Osoby z sesji starszych niż Jesień 2019 (ich dane w nowym systemie zostały usunięte) powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby i wybrać tylko wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.

Wniosek składamy obowiązkowo papierowo. Wypełnienie wniosku tylko elektronicznie bez złożenia wniosku papierowego jest niewystarczające.