ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Przyjmowanie dokumentów na Sesję Jesień 2020 r. rozpocznie się  13 lipca 2020 r.
(możliwość rejestrowania wniosku w systemie od dnia 1 lipca 2020 roku)

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.
Niezależnie od miejsca złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych proces kwalifikacji i egzamin odbywają się w Warszawie.

Dokumenty należy złożyć do dnia 10 sierpnia  2020 r. – termin ostateczny !!!
Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Jesień 2020 odbędzie się 4 grudnia 2020r.