ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa


NIE MA POTRZEBY ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIE W MOIIB.

Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB:  Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy

Wniosek składamy obowiązkowo w wersji papierowej. Wypełnienie wniosku tylko elektronicznie bez złożenia wniosku papierowego jest niewystarczające.  

W celu dostępu do bieżącej informacji o egzaminach należy dodatkowo  wypełnić wniosek na portalu PIIB "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)"

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login 

Osoby z sesji starszych niż Jesień 2019 (ich dane w nowym systemie zostały usunięte) powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby i wybrać tylko wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.

Osoby, które w poprzedniej sesji  tj. wiosna 2021r, złożyły podanie ( pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci  przeniesienia terminu egzaminu ( pisemnego/ustnego ) na sesję jesienną 2021r. nie muszą ponawiać wniosku i logować się do systemu.