ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Rejestracja indywidualna

Proszę wypełnić poniższy formularz, aby zarejestrować się na: KURS Przygotowujący Wiosna 2021.

ORGANIZATOR:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Warszawski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Warszawski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Warszawski

Uwaga!

Zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 informujemy, iż w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników wydarzeń oraz pracowników obsługujących dane wydarzenie, w przypadku wystąpienia objawów SARS-CoV-2 u któregoś z uczestników spotkania przekażemy Państwa dane personalne i adresowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.

* - pola wymagane

Data realizacji przelewu - prosimy pamiętać o wykonaniu przelewu w tym terminie i o wysłaniu potwierdzenia w celu zapewnienia sobie miejsca. 

Koszt kursu online – 1250 zł +VAT 23%  (razem 1537,5 zł)
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne.

Konto Oddziału Warszawskiego PZITB, Warszawa, ul. Czackiego 3/5
nr rachunku: 65 1020 1156 0000 7902 0114 1456