ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

MOIIB proponuje udział w wielu rodzajach aktywności sportowej.

Dbamy o swoje zdrowie a zarazem lepiej się poznajemy, możemy wspólnie spędzić czas co sprzyja integracji.