ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Realizując jeden z wniosków członkowskich, Prezydium Rady MOIIB postanowiło, zaproponować posiadaczom państwowych tytułów rzeczoznawcy budowlanego, prezentacje zakresu swoich uprawnień na stronie internetowej Izby. Z początkiem 2013 roku utworzyliśmy stosowną zakładkę gdzie zainteresowani usługami rzeczoznawców mogą odnaleźć odpowiednich specjalistów w trybie najbardziej wygodnym i bez zbędnej zwłoki.

Żadna informacja tego typu nie może się pojawić publicznie, bez zgody Koleżanek i Kolegów dysponujących tymi tytułami i dlatego prosimy o odwrotne zgłoszenie akcesu znalezienia się na liście rzeczoznawców członków naszej Izby.

Osoby zainteresowane opublikowaniem swoich danych na stronie www.maz.piib.org.pl mogą przesłać komplet dokumentów pocztą elektroniczną (E-mail z tematem  "Rzeczoznawca"  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), załączając wypełniony formularz  (link do formularza znajduje się TUTAJ) i załączając skany następujących dokumentów:

1) skan decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
2) skan potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych dotyczący uprawnień uzyskanych po 1 stycznia 1995 r.;

 lub alternatywnie przesyłając poczta wypełniony formularz załączony do niniejszej informacji wraz kserokopiami dokumentów wymienionych wyżej na adres: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa z dopiskiem RZECZOZNAWCA.

Przesłanie dokumentów, zostanie potraktowane jako zgoda na publikacje i po weryfikacji stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej MOIIB.

Wierzymy, że dzięki temu rozwiązaniu, dostęp potencjalnych inwestorów lub użytkowników obiektów budowlanych do osób uprawnionymi do sporządzania ekspertyz, zostanie zasadniczo ułatwiony.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady MOIIB
Roman Lulis

-------

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,
2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane będą przetwarzane w celu związanym z umieszczeniem i udostępnieniem ich na stronie internetowej MOIIB, a podanie ich jest dobrowolne;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby wchodzące na stronę www.  dane zamieszczone w wypełnionych wierszach formularza zostaną udostępnione zgodnie z wnioskiem na stronie internetowej MOIIB i będą dostępne dla osób trzecich.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu  zgłoszenia żądania usunięcia
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak danych kontaktowych skutkuje nie opublikowaniem danych.