ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Ciechanowie

Miejsce: ul.Powstańców Warszawskich 6

Zapisy telefonicznie: 693 933 032 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Procedury wynikające z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego 2019-03-29 10:00 Ciechanów 50 2 48
Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych – kolejna polska „specustawa” 2019-04-09 10:00 Ciechanów 50 0 50
Inspektor Nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 2019-05-13 10:00 Ciechanów 50 0 50