ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Ciechanowie

Miejsce: ul.Powstańców Warszawskich 6

Zapisy telefonicznie: 693 933 032 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Kryteria oceny ofert (UWAGA!!! Zmiana tematu wykładu)- ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-01 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Problemy stosowania spec ustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-04 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r. - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Wyłączniki ochronne różnicowopradowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych – własności, zasady stosowania, badanie - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-11 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ekspert ma głos - czyli angażujące wystąpienia i prezentacje - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-16 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Hydroizolacje w gruncie; Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. WT wykonania i odbioru - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-03-18 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Aktualne doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w systemie „projektuj i buduj” - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-23 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Prawo budowlane a prawo wodne – realizacja inwestycji w oparciu i wskazane ustawy - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-24 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-07 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Zarządzanie energią i uwagą, czyli jak działać w nowej rzeczywistości - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Doświadczenia realizacji inwestycji drogowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Specustawy drogowej i Prawa Budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-13 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa projektanta budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-15 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Proces zmian w Prawie budowlanym na w ostatnim półroczu z punktu widzenia uczestników procesu inwestycyjnego w tym pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-19 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Zasady sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-26 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu Jak radzić sobie ze stresem - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-29 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Proaktywne utrzymanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych w teorii i praktyce - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-05-05 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa kierownika budowy - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-05-10 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-05-13 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.