ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Ciechanowie

Miejsce: ul.Powstańców Warszawskich 6

Zapisy telefonicznie: 693 933 032 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
I część: Izolacja i naprawa balkonów i tarasów - stare lepsze od nowego? II część: Renowacja zawilgoconych budynków w technologii REMMERS 2019-11-19 10:00 Ciechanów 50 2 48
Procedury wynikające z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 2019-11-26 10:00 Ciechanów 40 2 38
Usprawniania procesu inwestycyjnego w budownictwie 2019-11-28 11:00 Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - Sala konferencyjna 60 2 58
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Koszty życia budynku - nowe rozporządzenie do Prawa Zamówień Publicznych 2019-12-05 10:00 Ciechanów 40 0 40
Ustawa prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia 2019-12-13 10:00 Ciechanów 40 0 40