ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Ciechanowie

Miejsce: ul.Powstańców Warszawskich 6

Zapisy telefonicznie: 693 933 032 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, zawodowa, cywilna oraz służbowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2019-01-29 10:00 Ciechanów 50 2 48
Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 2019-02-21 10:00 Ciechanów 50 0 50
Procedury wynikające z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego 2019-03-29 10:00 Ciechanów 50 0 50
Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych – kolejna polska „specustawa” 2019-04-09 10:00 Ciechanów 50 0 50
Inspektor Nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 2019-05-13 10:00 Ciechanów 50 0 50