ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Warszawie

 

Główne miejsce zajęć: Siedziba MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B

 

Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Kontakt: 22 828 34 10

 

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

 

          

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Prawo budowlane - elektronizacja procesu budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-11 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Robot Structural Analysis - Warsztaty - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-12 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 0

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Teoria i praktyka - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-12 08:30 Płock 13 0

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Diagnostyka zawilgoconych obiektów - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-15 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 1 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-16 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Teoria i praktyka - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-18 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 16 0
AutoCAD - Warsztaty - Stopień II - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-19 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 0
Warsztat budowania proaktywności i zaangażowania u pracowników - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-20 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 15 8
Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – zagadnienia teoretyczne i studium przypadku - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-25 10:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Revit Architecture - Stopień I - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-26 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Revit Architecture - Stopień II - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-26 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 4
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. II - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-05-09 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje elektryczne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-05-17 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 9
Inwestycje na gruntach rolnych i leśnych – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-03 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 2 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-04 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Termoizolacja zawilgoconych i zasolonych budynków - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-10 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje sanitarne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-14 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 2