ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zadania:

  • Współdziałanie ze stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami zawodowymi.
  • Współdziałanie z organizacjami samorządu gospodarczego.
  • Współdziałanie z organami administracji publicznej, w tym samorządowej.
  • Wnioskowanie zakresu nauczania inżynierów budownictwa i dokształcania członków MOIIB.
  • Monitorowanie zakresów nauczania inżynierów budownictwa uczelni na terenie działania MOIIB.
  • Inne zadania powierzone przez Prezydium Rady MOIIB.

 

Skład:

  RADOSŁAW CICHOCKI  
Koordynator
 
  GRAŻYNA LENDZION  
Przewodniczący Komisji
 
  KRZYSZTOF GOSŁAWSKI
Członek Komisji  
  WOJCIECH GÓRSKI
Członek Komisji  
  MACIEJ MITAK Członek Komisji  
  JERZY NOWAKOWSKI
Członek Komisji  
  TOMASZ RAWSKI  Członek Komisji  
  MICHAŁ POPŁAWSKI Członek Komisji  
  JERZY PUTKIEWICZ
Członek Komisji  
  FRANCISZEK  SADAL Członek Komisji  
  WALDEMAR  SITEK Członek Komisji  
  PIOTR SZYMCZAK   Członek Komisji  
  JAN WYRĘBKOWSKI Członek Komisji  
  JAKUB ZAJDEL Członek Komisji  
  BARTOSZ ŻUKOWSKI     Członek Komisji