ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zadania:

  • Współdziałanie ze stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami zawodowymi.
  • Współdziałanie z organizacjami samorządu gospodarczego.
  • Współdziałanie z organami administracji publicznej, w tym samorządowej.
  • Wnioskowanie zakresu nauczania inżynierów budownictwa i dokształcania członków MOIIB.
  • Monitorowanie zakresów nauczania inżynierów budownictwa uczelni na terenie działania MOIIB.
  • Inne zadania powierzone przez Prezydium Rady MOIIB.

 

Skład:

  RADOSŁAW CICHOCKI  
Koordynator
 
  WOJCIECH GÓRSKI
Przewodniczący Komisji
 
  TOMASZ BIAŁOBRZESKI
Członek Komisji  
  ROBERT DĄBROWSKI
Członek Komisji  
  DAWID FRENQUELLI Członek Komisji  
  KRZYSZTOF GOSŁAWSKI
Członek Komisji  
  ELWIRA KIRAGA Członek Komisji  
  HUBERT KNIEĆ Członek Komisji  
  SYLWIA LULIS
Członek Komisji  
  MACIEJ MITAK Członek Komisji  
  BEATA NOWAKOWSKA Członek Komisji  
  KAMIL SIKORA Członek Komisji  
  PIOTR SOBCZYŃSKI Członek Komisji  
  DOMINIK SOŁTYS Członek Komisji  
  PIOTR SZYMCZAK Członek Komisji