ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

Skład:

JERZY KOTOWSKI Koordynator
ELŻBIETA  JANISZEWSKA-KUROPATWA Przewodniczący Komisji,
ANDRZEJ BAZELAK  Członek Komisji
RENATA BUĆKO Członek Komisji
TOMASZ  CHOJNACKI Członek Komisji
WIESŁAWA  GIETKA Członek Komisji
WIESŁAW  JAROSIEWICZ Członek Komisji
MARCIN KOWALCZYK Członek Komisji
PIOTR KRASNODĘBSKI Członek Komisji
MACIEJ MITAK Członek Komisji
JERZY PUTKIEWICZ Członek Komisji
JERZY STASZEWSKI Członek Komisji
PIOTR SZYMCZAK Członek Komisji
ZBIGNIEW WIECZOREK Członek Komisji
JAN ZACHARSKI Członek Komisji
TERESA  ZDUŃCZYK Członek Komisji

 RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady