ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  • Sprawy legislacyjne dotyczące ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), Statutu PIIB i Regulaminów i innych aktów prawnych związanych z budownictwem.
  • Podejmowanie działań w zakresie podnoszenia prestiżu i ochrony zawodu inżyniera.
  • Wnioskowanie w sprawach ustaw i rozporządzeń, m.in.: Prawo budowlane i rozporządzenia, Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia, Prawo energetyczne, Prawo wodne, Prawo geodezyjne, Ochrona środowiska, Prawo geologiczne, Zagospodarowanie przestrzenne, Prawo telekomunikacyjne.
  • Sprawy legislacyjne w zakresie Prawa zamówień publicznych.
  • Problematyka stosowania regulacji prawnych w procesie budowlanym.
  • Problematyka związana z organizacją procesów budowlanych i Prawem zamówień publicznych.
  • Organizowanie doradztwa dla członków w zakresie ich aktywności zawodowych
  • Inne zadania powierzone przez Prezydium Rady MOIIB.

 

Skład:

STANISŁAW WOJTAŚ Koordynator
ELŻBIETA  JANISZEWSKA-KUROPATWA Przewodnicząca Komisji
ŁUKASZ CZYŻ Członek Komisji
MACIEJ MITAK Członek Komisji
WIESŁAWA GIETKA Członek Komisji
ARNOLD HENSOLD Członek Komisji
ANNA KACZOROWSKA Członek Komisji
ROMAN LIZER Członek Komisji
ARKADIUSZ MRÓWCZYŃSKI Członek Komisji
ELŻBIETA PIETRANIK Członek Komisji
MIROSŁAW PIETRANIK Członek Komisji
WALDEMAR SITEK Członek Komisji
PAWEŁ STEC Członek Komisji
JAROSŁAW SZCZERBA Członek Komisji
PIOTR SZYMCZAK Członek Komisji
GRZEGORZ WESOŁOWSKI Członek Komisji

 RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady