ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

organizowanych przez BIURO TERENOWE MOIIB w Ostrołęce.Zapisy telefonicznie:
693 933 033 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJWydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Tarasy i balkony z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody 2020-12-01 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Umowa dla Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - ZAJĘCIA ON-LINE 2020-12-03 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – znaczenie STWiORB w procesie inwestycyjnym. ZAJĘCIA ONLINE. 2020-12-03 11:00 INTERNET Szczegóły u organizatora.
Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zmiany po 19 września 2020 roku - ZAJĘCIA ON-LINE 2020-12-07 16:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Zakończenie budowy i legalizacja samowoli budowlanej w świetle wymagań ustawy Prawo budowlane – aspekty praktyczne. ZAJĘCIA ONLINE. 2020-12-08 10:00 INTERNET Szczegóły u organizatora.
Kosztorysowanie robót budowlanych - podstawy. ZAJĘCIA ONLINE. 2020-12-10 10:00 INTERNET Szczegóły u organizatora.
Eurokod 7 - Podstawy projektowania geotechnicznego. Projektowanie fundamentów bezpośrednich CZ. 1 - ZAJĘCIA ON-LINE 2020-12-10 11:00 INTERNET 1000 1000
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP W ZALEŻNOŚCI OD POSTANOWIEŃ UMOWNYCH NAWIĄZUJĄCYCH DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI CENOWO – KOSZTOWEJ NA RYNKU BUDOWLANYM. 2020-12-14 16:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Eurokod 7 - Projektowanie fundamentów bezpośrednich CZ. 2. Analiza stateczność nasypów - ZAJĘCIA ON-LINE 2020-12-17 11:00 INTERNET 1000 1000
Obiekty zabytkowe - pozwolenia. ZAJĘCIA ONLINE. 2020-12-18 10:00 INTERNET Szczegóły u organizatora.
Prawo budowlane – aktualny stan prawny. ZAJĘCIA ONLINE. 2020-12-22 10:00 INTERNET Szczegóły u organizatora.