ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

organizowanych przez BIURO TERENOWE MOIIB w Ostrołęce.Zapisy telefonicznie:
693 933 033 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJWydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym - warunki techniczne po zmianach. 2019-04-01 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 9 16
Ochrona danych osobowych w firmach oraz w działalności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - RODO praktycznie. 2019-04-12 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 0 25
PRZEPISY USTAWY PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. 2019-05-13 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 5 20
Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 2019-05-23 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 7 18