ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

organizowanych przez BIURO TERENOWE MOIIB w Ostrołęce.Zapisy telefonicznie:
693 933 033 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJWydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i ich znaczenie dla Prawa budowlanego 2020-02-19 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 1 24
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych. 2020-03-17 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 4 21
Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym – nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 2020-04-03 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 2 23
Zakończenie budowy i legalizacja samowoli budowlanej w świetle wymagań ustawy Prawo budowlane – aspekty praktyczne. 2020-05-12 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 4 21