ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

organizowanych przez BIURO TERENOWE MOIIB w Ostrołęce.Zapisy telefonicznie:
693 933 033 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJWydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie budowlanym 2019-10-23 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 15 10
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a ewentualne roszczenia osób trzecich; umowy cywilno-prawne dla inżynierów; - kontynuacja cz. II 2019-11-06 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 3 22
Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym – roboty niewymagające pozwolenia na budowę 2019-11-15 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 2 23
Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczania obszaru oddziaływania 2019-11-27 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 6 19
Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym – znaczenie planowania przestrzennego dla Prawa Budowlanego 2019-12-03 10:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce 25 5 20