ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Siedlcach

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 161.

Zapisy telefonicznie: 693 933 036 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 2019-03-27 11:00 Siedlce 60 17 43
MS Excel – Podstawy cz. 2 2019-04-02 10:00 15 6 9
Ustawowe poświadczanie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych - certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne. Co, gdzie i kiedy? 2019-04-03 10:00 Siedlce 60 2 58
Ustawowe poświadczanie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych - certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne. Co, gdzie i kiedy? 2019-04-03 10:00 Siedlce 60 0 60
Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków technicznych 2019-04-10 10:00 Siedlce 60 5 55
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.. 2019-05-09 10:00 Siedlce 60 0 60
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, zawodowa, cywilna i służbowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2019-05-22 10:00 Siedlce 60 0 60