ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Siedlcach

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 161.

Zapisy telefonicznie: 693 933 036 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. I - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-17 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Etykieta w biznesie i kultura budowanie autentycznych oraz trwałych relacji w firmie/w biznesie. Nowoczesny savoir-vivre i profesjonalna komunikacja - WARSZTATY ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2022-11-19 08:30 INTERNET 18 0

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Projektowanie ścian z silikatów z wykorzystaniem BIM - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-21 10:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Budowa nowoczesnych instalacji RTV/SAT w bud. wielorodzinnym w oparciu o urządzenia TELKOM-TELMOR - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-23 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Jak dbać o elewacje: pielęgnacja/naprawy/renowacje. Balkony: przyczyny uszkodzeń, jak temu zaradzić. - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-24 10:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

"JA, MENADŻER" - czyli, jak skutecznie zarządzać zespołem - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2022-11-26 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 20 -1

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane 2022-11-28 10:00 Siedlce 60 45
Detale ETICS - ZAJĘCIA ON-LINE WYKŁAD Z RETRANSMISJĄ 2022-11-28 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Powszechne problemy i trudności związane z analizą statyczną i modelowaniem ustrojów kubaturowych w ujęciu metody elementów skończonych (MES) - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-30 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Posadowienie budynków na ławach i płycie fundamentowej- podatność na przecieki i sposoby naprawy. ZAJĘCIA ON-LINE wykład bez retransmisji. 2022-12-01 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2022-12-03 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 20 0
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-12-05 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-12-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

DELEGOWANIE ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2022-12-10 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 20 16
Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność. Jak motywować i angażować swoich pracowników i siebie? - DWUDNIOWE WARSZTATY ON-LINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2022-12-17 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 15 9