ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Siedlcach

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 161.

Zapisy telefonicznie: 693 933 036 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Utrzymanie obiektów budowlanych – obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Prawa budowlanego, prowadzenie kontroli okresowych i książki obiektu budowlanego 2020-01-23 10:00 Siedlce 60 25 35
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRAWEM BUDOWLANYM) część 1 2020-02-26 10:00 Siedlce 60 4 56
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy. 2020-03-10 10:00 Siedlce 60 0 60
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRAWEM BUDOWLANYM) część 2. 2020-03-23 10:00 Siedlce 60 4 56