ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem artykułów dotyczących tematyki  BIM. Znajdziemy tu między innymi informacje dotyczące zagadnień, definicji, standardów, stosowanego oprogramowania oraz różnice między tradycyj­nym podejściem i technologią BIM wraz z jej wybranymi elementami. Ze względu na dynamiczny rozwój zagadnień związanych z tą tematyką przedstawiony zakres obejmuje lata 2018-2020.

 

DODATKOWO:   Możliwości kształcenia podyplomowego w zakresie metodologii BIM.

 

b_250_170_16777215_0_0_https___images.unsplash.com_photo-1481026469463-66327c86e544_ixlib=rb-1.2.1_amp;ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9_amp;auto=format_amp;fit=crop_amp;w=2024_amp;q=80

https://unsplash.com/s/photos/building

2020

 1. BuildingSMART a narodowy system klasyfikacyjny, Grzybowski, Paweł Górski, Paweł Jaroszuk, Tomasz Idźkowski, Franciszek, Materiały Budowlane, 2020 nr 1 66--68
 2. Jakość w projektowaniu w technologii BIM; Przybyłowicz Paweł, Szymanik Maciej; Materiały Budowlane, 2020 nr 4 62--64
 3. Pomiary uszkodzeń budynku na podstawie trójwymiarowych danych ze skaningu laserowego, Pawłowicz, Joanna A. Builder, 2020 R.24, nr 6 28—29
 4. BIM na budowie Fedko Dawid, Dymarski Piotr, Klik Piotr, Materiały Budowlane, 2020 nr 3 45--47
 5. Zastosowanie BIM w projektach wykonawczych fit-out – wyzwania i możliwości, Dudzińska Emilia; Materiały Budowlane, 2020 nr 5 59—60
 6. BIM – podstawowa technologia w obecnym cyklu życia projektu architektonicznego Argasiński, Karol; Materiały Budowlane, 2020 nr 7 55--56
 7. Zastosowanie wybranych technologii BIM w inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych Gajewski Jarosław, Fajtek Dawid, Materiały Budowlane, 2020 nr 3 48--50
 8. The innovation of accounting and certification of historic architectural monuments using BIM technology Kysil, Olga Kosarevska, RaddamilaLevchenko, Oleksii, Budownictwo i Architektura, 2020 Vol. 19, no 2 5—18
 9. Porównanie modeli 3D pomieszczeń biurowych opracowanych na podstawie pomiarów wykonanych różnymi metodami, Onyszko, Klaudia Zwirowicz-Rutkowska, AgnieszkaFryśkowska-Skibniewska, Anna Wojciechowski, Tomasz, Roczniki Geomatyki, 2020 T. 18, z. 1(88) 117--134
 10. BIM w fizyce budowli. Możliwości i wykorzystanie w praktyce, Kroner Wojciech, Noszczyk Tomasz, Noszczyk Paweł, Builder, 2020 R.24, nr 7 29--31

 

2019

 

 1. Autorskoprawna problematyka projektów architektonicznych powstających przy użyciu BIM Jędrysiak, Paweł Budownictwo i Prawo 2019 R. 22, nr 2 28--31
 2. Wykorzystanie narzędzi BIM w projektowaniu kładki dla pieszych z modyfikowanego drewna o zwiększonej wytrzymałości Pradelok, StefanPiotrowski, KrzysztofCesarz-Andraczke, KatarzynaSakiewicz, PiotrBrzezowski, DawidKorus, KamilNowak, ArturŁanuszewski, JacekOpara, Piotr Materiały Budowlane 2019 nr 9 68--70
 3. BIM w geotechnice Boruc Jacek, Kacprzak Grzegorz, Bodus Seweryn, Kalisz Wojciech, Materiały Budowlane 2019 nr 10 64—65
 4. Technologia BIM – antidotum na chaos? Andrejczyk, Edyta Materiały Budowlane 2019 nr 7 58--60
 5. Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe? Tomana, Andrzej, Materiały Budowlane, 2019 nr 8 64—65
 6. Model BIM na poziomie Wasilewski, Łukasz, Builder, 2019 R.23, nr 9 2--4
 7. BIM w CDE, Łataś Robert, Walasek Dariusz, Materiały Budowlane, 2019 nr 12 45--47
 8. BIM w budownictwie – parametryczne modele w prefabrykacji, Salamak Marek, Grzesiak Szymon Materiały Budowlane, 2019 nr 9 26—29
 9. BIM – z pomocą współczesnej praktyce, Bujak Piotr, Nowoczesne Hale, 2019 Nr 4 41—45
 10. Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów, Idźkowski Franciszek, Wieczorek Justyna, Materiały Budowlane 2019 nr 6 79--81
 11. Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii, Wojsław Krzysztof, Nowokuński Adam, Materiały Budowlane, 2019 nr 9 64—67
 12. Kierunki rozwoju prefabrykacji, Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr, Materiały Budowlane, 2019 nr 10 57—59
 13. Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w projektowaniu infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii BIM, Wontorski Paweł, Kochan Andrzej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2019 Nr 2(119) 283--295
 14. Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w środowisku CAD i BIM, Wontorska Karolina, Chudzicki Jarosław, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2019 nr 12 378--390

 

 

 

 

2018

 

 1. Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM Tomaszewska, J., Materiały Budowlane 2018 nr 5 90--92
 2. Wykorzystanie metodyki BIM w inwentaryzacji i archiwizacji informacji dotyczących zabytkowych obiektów budowlanych Łaguna, P. Inżynieria i Budownictwo 2018 R. 74, nr 6 321--326
 3. Ocena dokładności modelu budynku z bardzo gęstej chmury punktów pozyskanej z integracji zdjęć o różnej geometrii, Drzewiecki, R.Bujakiewicz, A., Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2018 vol. 30 83--93
 4. Implementacja metodyki BIM dla odtworzenia dokumentacji zabytkowego obiektu budowlanego na przykładzie budynku Ambasady Norwegii w Federacji Rosyjskiej Łaguna, P. Przegląd Budowlany, 2018 R. 89, nr 5 12—18
 5. Czy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji Fedko, D. Dymarski, P., Materiały Budowlane, 2018 nr 10 140--141
 6. Wdrożenie BIM w infrastrukturze, Stanasiuk, J., Builder, 2018 R.22, nr 9 54—55
 7. O przygotowaniu detali rysunkowych za pomocą modelu BIM i niezależnie od niego, Borkowski, A. S., Inżynieria i Budownictwo, 2018 R. 74, nr 1 33--34
 8. Open BIM kompatybilny z prawem, Stolarski, K., Materiały Budowlane, 2018 nr 3 84--85
 9. Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM, Borkowski, A. S., Materiały Budowlane, 2018 nr 2 62--63
 10. Perspektywy w branży żelbetowej, Howiacki, T.Sieńko, R., Builder, 2018 R.22, nr 9 48--51
 11. BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych, Chyła, T., Materiały Budowlane, 2018 nr 4 114--115
 12. Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego, Chyła, T.Adamczewski, G., Materiały Budowlane, 2018 nr 3 75--77
 13. Innowacje w technologii prefabrykacji, Kuzman, J., Przegląd Budowlany, 2018 R. 89, nr 4 39--41
 14. BIM w nauczaniu na kierunku budownictwo, Kacprzyk, Z., Budownictwo i Prawo, 2018 R. 21, nr 4 10--14
 15. BIM - Rewolucja Budownictwa Cyfrowego, Magiera, J., Builder, 2018 R.22, nr 1 88--90, 92--94
 16. Własność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe, Stolarski, K., Materiały Budowlane, 2018 nr 8 86--87
 17. Building Information Modelling (BIM) – nauka, kariera, organizacja, Orlińska-Dejer, K., Budownictwo i Prawo, 2018 R. 21, nr 3 16--20
 18. BIM dla bezpieczeństwa. Cz.2, Magiera, J., Builder, 2018 R.22, nr 9 38--41
 19. Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM, Juszczyk, M., Materiały Budowlane, 2018 nr 10 33--35
 20. BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych, Chyła, T.Adamczewski, G., Materiały Budowlane, 2018 nr 5 80--81
 21. Modelowanie proceduralne 3D miast, Struś, A., Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2018 vol. 30 107—122
 22. Koncepcja i prototyp wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej, Gotlib, D.Gnat, M., Roczniki Geomatyki, 2018 T. 16, z. 4(83) 299—318
 23. Sources of spatial data in the process of 3D modeling of buildings in accordance with the CityGML standard, Pluta, M., Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2018 no. 1 45—53
 24. Produkcja wody lodowej za pomocą chłodziarki adsorpcyjnej zasilanej ciepłem niskotemperaturowym, Hałon, T.Zajączkowski, B.Królicki, Z., Instal, 2018 nr 4 16—20
 25. Machine-Learning Methods for Assessing Dynamic Resistance of Existing Bridge Structures Subjected to Mining Tremors, Rusek, J., Geomatics and Environmental Engineering, 2018 Vol. 12, no. 1 109—120