ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

Harmonogram transmisji ON-LINE organizowanych przez MOIIB

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

 

Kliknij na logo by przejść do retransmisji

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Detale ETICS - ZAJĘCIA ON-LINE WYKŁAD Z RETRANSMISJĄ 2022-11-28 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Powszechne problemy i trudności związane z analizą statyczną i modelowaniem ustrojów kubaturowych w ujęciu metody elementów skończonych (MES) - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-11-30 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Posadowienie budynków na ławach i płycie fundamentowej- podatność na przecieki i sposoby naprawy. ZAJĘCIA ON-LINE wykład bez retransmisji. 2022-12-01 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-12-05 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia - ZAJĘCIA ON-LINE 2022-12-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.