ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Bieżąca informacja o ubezpieczeniach obowiązkowych znajduje się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

http://www.piib.org.pl/index.php/ubezpieczenia-topmenu-98

Pozostałe informacje:

 INNE:

Ubezpieczenia dobrowolne:  https://inzynier-zdrowie.pl/