ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Register
Akademia Menedżera - "Ja Lider" - Prowadzenie rozmowy motywującej - WARSZTATY Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2020-04-25 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 20