ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą NR PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wysokość składki będzie w roku 2024 wynikała z liczby miesięcy pozostałych do końca 2024r - indywidualne wyliczenie jest na koncie w portalu PIIB

Dodatkowo na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 

Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.