ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Detale izolacji w gruncie - ZAJĘCIA ON-LINE - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI (2) 2023-04-03 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Dziennik budowy - nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego. 2023-04-07 10:00 Punkt konsultacyjny MOIIB w Grodzisku Mazowieckim 70 56
Odbiory robót budowlanych - ZAJĘCIA ON-LINE 2023-04-13 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Odbiory robót budowlanych - ZAJĘCIA STACJONARNE 2023-04-13 11:00 Warszawa Siedziba MOIIB 60 59
Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych - ZAJĘCIA ON-LINE 2023-04-17 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych - ZAJĘCIA STACJONARNE 2023-04-17 11:00 Warszawa Siedziba MOIIB 60 60
Obowiązki uczestników procesu budowlanego 2023-05-09 10:00 Punkt konsultacyjny MOIIB w Grodzisku Mazowieckim 70 70
Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji - ZAJĘCIA STACJONARNE 2023-05-15 11:00 Warszawa Siedziba MOIIB 60 60
Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji - ZAJĘCIA ON-LINE 2023-05-15 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w systemach ETICS - wybrane zagadnienia - ZAJĘCIA ON-LINE - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI 2023-05-22 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.