ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Kryteria oceny ofert (UWAGA!!! Zmiana tematu wykładu)- ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-01 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Problemy stosowania spec ustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-04 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r. - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Wyłączniki ochronne różnicowopradowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych – własności, zasady stosowania, badanie - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-11 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ekspert ma głos - czyli angażujące wystąpienia i prezentacje - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-16 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Hydroizolacje w gruncie; Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. WT wykonania i odbioru - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-03-18 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Aktualne doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w systemie „projektuj i buduj” - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-23 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Prawo budowlane a prawo wodne – realizacja inwestycji w oparciu i wskazane ustawy - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-24 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-07 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.