ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Diagnostyka zawilgoconych obiektów - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-15 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 1 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-16 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Teoria i praktyka - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-18 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 16 0
Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – zagadnienia teoretyczne i studium przypadku - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-25 10:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. II - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-05-09 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje elektryczne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-05-17 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 9
Inwestycje na gruntach rolnych i leśnych – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-03 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 2 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-04 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Termoizolacja zawilgoconych i zasolonych budynków - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-10 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje sanitarne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-14 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 2