ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku
 

Miejsce ul. ul. Jachowicza 2, sala Nr 76, III piętro (Budynek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku)

Zapisy telefonicznie: 693 933 034 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

 

Event Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
Prawo budowlane - elektronizacja procesu budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-11 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Teoria i praktyka - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-12 08:30 Płock 13 0

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Diagnostyka zawilgoconych obiektów - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-15 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 1 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-16 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Teoria i praktyka - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-18 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 16 0
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane. 2024-04-18 11:00 Płock 35 23
Warsztat budowania proaktywności i zaangażowania u pracowników - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-04-20 08:30 Warszawa Siedziba MOIIB 15 8
Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – zagadnienia teoretyczne i studium przypadku - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-04-25 10:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. II - ZAJĘCIA ON-LINE 2024-05-09 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje elektryczne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-05-17 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 9
Inwestycje na gruntach rolnych i leśnych – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-03 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Autodesk Advance Steel - Stopień 2 - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-04 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 5 3
Termoizolacja zawilgoconych i zasolonych budynków - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI – ZAJĘCIA ON-LINE 2024-06-10 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

BIM - Revit MEP (instalacje sanitarne) - Warsztaty stacjonarne - KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB 2024-06-14 PROCAD S.A. ul. Ciołka 10, Wejście C10, 4 piętro 12 2