ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku
 

Miejsce ul. ul. Jachowicza 2, sala Nr 76, III piętro (Budynek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku)

Zapisy telefonicznie: 693 933 034 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. 2019-01-23 11:00 Płock 50 41 9
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie
Decyzje środowiskowe i zgody wodno-prawne w świetle najnowszych zmian w prawie. Praktyka stosowania po zmianach w KPA i po wejściu w życie Nowego Prawa Wodnego. 2019-02-12 10:00 Płock 50 21 29
Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym. 2019-02-20 11:00 Płock 50 3 47