ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku
 

Miejsce ul. ul. Jachowicza 2, sala Nr 76, III piętro (Budynek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku)

Zapisy telefonicznie: 693 933 034 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu_ 2019-03-25 11:00 Płock 50 27 23
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie
Negocjacje biznesowe - Poziom I - WARSZTATY Z DOFINANSOWANIEM MOIIB. 2019-03-29 10:00 Płock 20 13 7
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie
Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji. 2019-04-03 11:00 Płock 50 12 38
Kosztorysowanie w programie NORMA PRO - warsztaty komputerowe. 2019-04-05 08:00 Płock 13 13 0
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie
Kosztorysowanie w budownictwie - podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki. 2019-04-10 11:00 Płock 50 13 37
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia. 2019-04-16 11:00 Płock 50 0 50
Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków. Zagadnienia wybrane. 2019-05-09 11:00 Płock 40 4 36