ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku
 

Miejsce ul. ul. Jachowicza 2, sala Nr 76, III piętro (Budynek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku)

Zapisy telefonicznie: 693 933 034 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. 2020-01-28 11:00 Płock 40 34 6
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych - jak to projektować prawidłowo? 2020-02-04 12:00 Płock 40 7 33
Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym(budowy i utrzymania obiektów budowlanych, remonty, modernizacja, przebudowy, roboty na zabytkach, termomodernizacja i usuwanie azbestu). Jak opracować plan BIOZ. 2020-02-18 11:00 Płock 40 6 34
Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym. Decyzje administracyjne. 2020-02-25 11:00 Płock 40 0 40
Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów. Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków - zasady wykonywania i detale. 2020-03-09 11:00 Płock 40 0 40
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Koszty życia budynku - nowe rozporządzenie do PZP. 2020-03-18 11:00 Płock 40 0 40
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiany w 2019r.. 2020-04-16 11:00 Płock 40 0 40