ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku
 

Miejsce ul. ul. Jachowicza 2, sala Nr 76, III piętro (Budynek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku)

Zapisy telefonicznie: 693 933 034 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Liczba wolnych miejsc Register
OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY 2021-01-26 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 2021-02-01 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Wskaźnik EP wg WT2021 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; Projektowanie wentylacji garaży wielostanowiskowych; Systemy wentylacji AERECO - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-02 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków - zasady wykonywania i detale - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-02-04 14:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót liniowych - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z uwzględnieniem obiektów budowlanych będących urządzeniami wodnymi - CZĘŚĆ 1 - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-10 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-15 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-18 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Wybrane zagadnienia umów o roboty budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z uwzględnieniem obiektów budowlanych będących urządzeniami wodnymi - CZĘŚĆ 2 - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-02-24 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ochrona elewacji - tynki i farby - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-02-25 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Omówienie nowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r., w zakresie szacowania wartości zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-01 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r. - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Ekspert ma głos - czyli angażujące wystąpienia i prezentacje - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-16 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Hydroizolacje w gruncie; Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. WT wykonania i odbioru - ZAJĘCIA ON-LINE - Wykład bez retransmisji 2021-03-18 15:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-03-22 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-07 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Zarządzanie energią i uwagą, czyli jak działać w nowej rzeczywistości - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-08 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa projektanta budowlanego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-15 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-26 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu Jak radzić sobie ze stresem - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-04-29 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.

Obowiązki i prawa kierownika budowy - ZAJĘCIA ON-LINE 2021-05-10 11:00 INTERNET 1000 1000

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.