ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  • Nadzorowanie pracy i działania Koła Młodych Inżynierów.
  • Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych młodych członków Izby.
  • Integracja środowiska inżynierów budownictwa.
  • Organizacja wyjazdów technicznych na terenie województwa mazowieckiego oraz w kraju i za granicą.

 

Skład:

RADOSŁAW CICHOCKI Koordynator Przewodniczący Komisji
MARTA BILIŃSKA Członek Komisji
JACEK KAPELA Członek Komisji
RADOSŁAW KIERZKOWSKI Członek Komisji
PRZEMYSŁAW MARSZAŁ Członek Komisji
MARTA ŁUKASIK Członek Komisji
MACIEJ MITAK Członek Komisji
KARINA NOCOŃ Członek Komisji
KINGA PAWŁOWSKA Członek Komisji
KAROL PRZESMYCKI Członek Komisji
DAWID RZADKOWSKI Członek Komisji
MICHAŁ SADOWSKI Członek Komisji
PAWEŁ SIEMIENIEWSKI Członek Komisji
MARCIN SZCZYGLEWSKI Członek Komisji

 RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady