ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  • Organizacja działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla inżynierów i członków ich rodzin w obrębie województwa mazowieckiego oraz o zasięgu ogólnokrajowym.
  • Organizowanie imprez rekreacyjnych o charakterze masowym dla członków MOIIB.
  • Umożliwienie udziału reprezentantów MOIIB w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, lub w dyscyplinach sportowych, w których uda się osiągnąć kontakty o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
  • Pomoc członkom MOIIB w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz sportu.
  • Przedkładanie Prezydium MOIIB w formie wniosków lub opracowań propozycji funkcjonowania różnych grup sportowych i reprezentacji w różnych dyscyplinach.

 

Skład:

DANIEL OPOKA Koordynator Przewodniczący Komisji
WOJCIECH BARANKIEWICZ Członek Komisji
MICHAŁ BOROS Członek Komisji
RADOSŁAW CICHOCKI Członek Komisji
DOMINIKA DMOCHOWSKA Członek Komisji
PIOTR DOMINIK Członek Komisji
DARIUSZ GELO Członek Komisji
RADOSŁAW KIERZKOWSKI Członek Komisji
JERZY KOTOWSKI Członek Komisji
KARINA NOCOŃ Członek Komisji
LUDWIK OSMÓLSKI Członek Komisji
STANISŁAW STAROSZ Członek Komisji

 RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady