ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zadania:

 • Weryfikacja dokumentów kandydatów na członków Izby, z wyjątkiem dokumentów dotyczących:
  - uprawnień dla cudzoziemców uznanych przez Krajową Radę PIIB,
  - uprawnień nadanych przez organy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
  - uprawnień członków MOIIB wznawiających członkostwo w Izbie,
  - uprawnień członków innych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa występujących o wpis na listę członków MOIIB.
 • Ocena zasadności zawieszeń i wznowień członkostwa w Izbie.
 • Prowadzenie spraw o tymczasowy wpis i dokonywanie lub odmowa tymczasowego wpisu na listę członków MOIIB obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne.
 • Weryfikacja wniosków oraz wzywanie osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach o tymczasowy wpis na listę członków MOIIB.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wystąpień członków Izby.
 • Inne zadania powierzone przez Prezydium Rady MOIIB.

 

Skład:

  PIOTR DMOCHOWSKI Koordynator Przewodniczący Komisji  
  DANIEL OPOKA Członek Komisji  
  RADOSŁAW CICHOCKI Członek Komisji  
  MIECZYSŁAW GRODZKI Członek Komisji  
  MICHAŁ BOROS Członek Komisji  
  KRZYSZTOF CZEBRESZUK Członek Komisji  
  ARTUR GIZIŃSKI Członek Komisji  
  ANDRZEJ WASILEWSKI Członek Komisji  
  KATARZYNA JELENIEWICZ
Członek Komisji  
  TOMASZ ZAKRZEWSKI Członek Komisji  
  PIOTR SUCHENEK Członek Komisji  
  STANISŁAW WOJTAŚ Członek Komisji  


RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady