ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Radomiu

Miejsce: ul. Wodna 13/21, budynek Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu.

Zapisy telefonicznie: 693 933 035 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Wyjazd techniczny - Elektrownia Połaniec. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 2019-09-27 08:00 Radom 26 26 0

Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie

Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód. 2019-10-10 10:00 Radom 50 23 27
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia. 2019-10-14 11:00 Radom 50 10 40
Rola magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i elektromobilności ( Prelekcja w ramach XXXI Radomskich Dni Techniki) 2019-10-23 11:00 Radom 50 1 49
Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych. 2019-10-29 11:00 Radom 50 6 44
Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków. Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów. 2019-11-05 11:00 Radom 50 0 50