ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Radomiu

Miejsce: ul. Wodna 13/21, budynek Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu.

Zapisy telefonicznie: 693 933 035 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2020 2020-03-03 09:00 Centrum EXPO XXI 15 15 0

Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie

Wyjazd techniczny nt. Renowacja obiektu zabytkowego na przykładzie Muzeum Regionalnego im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach. 2020-03-20 12:00 Kozienice, ul. Parkowa 5 40 28 12
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiany w 2019r. 2020-04-08 11:00 Radom 50 3 47
Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym (budowy i utrzymania obiektów budowlanych, remonty, modernizacja, przebudowy, roboty na zabytkach, termomodernizacja i usuwania azbestu). Jak opracować plan BIOZ 2020-04-28 11:00 Radom 50 1 49