ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram zajęć organizowanych przez Biuro MOIIB w Radomiu

Miejsce: ul. Wodna 13/21, budynek Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu.

Zapisy telefonicznie: 693 933 035 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

Wydarzenie Data wydarzenia Lokalizacja Całkowita liczba miejsc Zarejestrowanych Liczba wolnych miejsc Register
Zamówienia publiczne w praktyce 2019-03-28 10:00 Radom 40 26 14
Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów. 2019-04-15 11:00 Radom 40 4 36
Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych nn- zagadnienia wybrane. Pomiary elektryczne ochronne. 2019-04-25 11:00 Radom 40 10 30
Dobór i eksploatacja urządzeń zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze, UPS) 2019-05-16 11:00 Radom 40 6 34
Negocjacje biznesowe - poziom I - warsztaty z dofinansowaniem MOIIB 2019-05-17 10:00 Radom 20 4 16
Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. 2019-05-20 11:00 Radom 40 0 40
Ochrona odgromowa i przepięciowa. 2019-06-05 11:00 Radom 40 6 34