ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem
wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów włoskich używanych w praktyce inżynierskiej

 

...::: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :::...

 • Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem
 • Poziomy zaawansowania A1 w częstotliwości raz oraz dwa razy w tygodniu. 
 • Wielkość grupy ok. 8 osób (nie więcej jednak niż 9).
 • Program został rozpisany na dwa semestry. W czasie jednego semestru zorganizowanych zostanie (w zależności od wybranej częstotliwości) 15 lub 30 zajęć trwających po 90 minut.
 • Płatność dokonywana jest z góry za cały semestr. Po zamknięciu grupy i rozpoczęciu zajęć, nie ma możliwości odwołania uczestnictwa i zwrotu wpłaty.
 • Opłata nie uwzględnia kosztu podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, które słuchacz będzie musiał zakupić indywidualnie. Wykładowca zapewni dodatkowe materiały dydaktyczne.
 • Osoby, które rozpoczną naukę w pierwszym semestrze będą miały prawo pierwszeństwa do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze.
 • W przypadku dużego zainteresowania kursami, będziemy starali się przygotować dodatkowe grupy.

...::: KOSZT :::...

Członkowie MOIIB objęci są dofinansowaniem!!!

 • Zajęcia 2x w tygodniu (30 spotkań w semestrze):
  • 700 zł brutto czynny członek MOIIB
  • 1400 zł brutto osoba niezrzeszona w MOIIB
 • Zajęcia 1x w tygodniu (15 spotkań w semestrze):
  • 400 zł brutto czynny członek MOIIB
  • 750 zł brutto osoba niezrzeszona w MOIIB

Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy).

UWAGA!
W przypadku obecności na zajęciach mniejszej niż 50% czasu trwania kursu, uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kwoty dofinansowania tj. dopłaty do wysokości opłaty obowiązującej w przypadku osób niebędących członkami MOIIB.

...::: LEKTORZY :::...

Lektorzy szkoły językowej Profi-Lingua.

 

 

 

There are no events in the selected category