ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Materiały do pobrania

Tutaj możesz pobrać udostępnione przez MOIIB materiały.

Warszawa (280)
2023.02.09 - Prawo budowlane - GRODZISK MAZ
2023.03.23 - Metody ustalenia wartości prac projektowych
2023.03.20 - Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych
2023.03.16 - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Metodyka konstruowania oraz zasady wprowadzania do obrotu
2023.03.13 - Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy.
2023.03.07 - FC, SMLX, STP ... czyli formaty wymiany danych w technologii BIM "od kuchni"
2023.03.06 - Postępowanie administracyjne w praktyce
2023.02.27 - Baseny. Maty kompensacyjne.
2023.02.20 - Dziennik budowy - nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego
2023.02.13 - Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
2023.02.06 - Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
2023.02.02 - Detale tarasów i balkonów
2023.02.01 - OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY
2023.30.01 - Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane
2023.01.26 - Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
2023.01.09 - Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ArCADia-TERMOCAD
2022.12.14 Projektowanie konstrukcji murowych - wyzwania konstruktora
2022.12.08 - Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia
2022.12.05 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II
2022.12.01 - Posadowienie budynków na ławach i płycie fundamentowej- podatność na przecieki i sposoby naprawy.
 
 
Powered by Phoca Download