ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Materiały do pobrania

Tutaj możesz pobrać udostępnione przez MOIIB materiały.

2024.05.09 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. II
2024.04.22 - Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie podczas pożaru
2024.04.22 - Odbiory robót budowlanych
2024.04.15 - Diagnostyka zawilgoconych obiektów
2024.04.11 - Prawo budowlane - elektronizacja procesu budowlanego
2024.04.08 - Proces inwestycyjny w telekomunikacji. Inwestycje przewodowe i bezprzewodowe
2024.04.04 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. I
2024.03.28 - Elektroniczny dziennik budowy - nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego
2024.03.18 - Realizacja inwestycji w pasach drogowych dróg publicznych
2024.03.14 - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH nn
2024.03.11 - Wtórne izolacje pionowe wewnętrzne (izolacja wannowa).
2024.03.04 - Prawne aspekty wstrzymania robót budowlanych
2024.02.28 - Prawa i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego
2024.02.19 - Wtórne izolacje pionowe zewnętrzne
2024.02.12 - Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dopuszczanie wyrobów budowlanych do stosowania w ochronie p.poż.
2024.02.12 – Utrzymanie obiektów budowlanych – obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z prawa budowlanego, prowadzenie kontroli okresowych i książki obiektu budowlanego.
2024.02.08 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w procesie budowlanym
2024.02.05 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym
2024.01.22 - Wtórne izolacje poziome
2024.01.18 - Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
 
 
Powered by Phoca Download