ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nazwa pliku Opis Pobieranie
Statut.pdf STATUT Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r. Pobierz pdf
Regulamin.pdf REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch 15 R 05 z dnia 25.05.2005r. Pobierz pdf
Ubezpieczenie.pdf Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Pobierz pdf

 

Formularze wniosków - Dział Członkowski

Nazwa pliku Opis Pobieranie
wniosek_wpis.pdf
(290KB)
Wniosek o wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf Zawiera informacje + plik
wniosek_wpis_transgraniczny.pdf
(730KB)
Wniosek o tymczasowe wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z zamiarem świadczenia usługi transgranicznej. Pobierz pdf
wniosek_wydanie_zasw_papierowego.pdf
(265KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia papierowego. Pobierz pdf
wniosek_zawieszenie.pdf
(226KB)
Wniosek o zawieszenie członkostwa w MOIIB. Pobierz pdf

wniosek_zwrot_MOIIB.pdf
(183KB)

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek MOIIB. Pobierz pdf
wniosek_zwrot_PIIB.pdf
(164KB)
Wniosek o zwrot nadpłaconych składek PIIB. Pobierz pdf
wniosek_wznowienie.pdf
(229KB)
Wniosek o zakończenie okresu zawieszenia członkostwa (wznowienie członkostwa). Pobierz pdf
wniosek_zmiana_adresu.pdf
(183KB)
Wniosek o zmianę danych adresowych. Pobierz pdf
wniosek_skreslenie.pdf
(227KB)
Skreślenie z listy członków MOIIB na własny wniosek. Pobierz pdf
wniosek_zgon.pdf (228KB) Skreślenie z listy członków MOIIB z powodu śmierci. Pobierz pdf
  Przed wypełnieniem wniosków warto zapoznać się z poniższym dokumentem:  
Regulamin.pdf (59KB) REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch. 15 R 05 z dnia 25.05.2005 Pobierz pdf

 

INNE WNIOSKI

Poniższe wnioski nie służą do zmiany danych adresowych, zawieszenia członkostwa,
zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka,
wpisu na listę członków MOIIB ani innych spraw członkowskich

WNIOSKI do Komisji Uchwał i Wniosków

Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB (29kB) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB] Pobierz doc
Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB (22kb) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB] Pobierz doc
     
Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców publikowaną na stronie www Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa [druk MOIIB] Pobierz doc

 

DZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Regulamin Odpłatnych Szkoleń DDZ

 [plik pdf]  Pobierz pdf

Oświadczenie o Odstąpieniu

 [plik pdf] Pobierz pdf

 

 KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wniosek o nadanie uprawnień (Załączniki - pliki i opis)

Informacja i druki związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej (opis typowych przypadków dokumentowania, linki do wzorów w forcie pdf w środku danego artykułu)

Dla osób zakwalifikowanych (osoby które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu):

Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  ( załącznik:  formularz osobowy )

 

WYBORY DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD NA KADENCJE OBEJMUJĄCĄ 2022-2026

Zgodnie z uchwała Nr 358/R/2021 Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2021 r. :

Regulamin

 [plik pdf]  Pobierz pdf

Projekt porządku obrad

 [plik pdf] Pobierz pdf

Karta zgłoszenia Kandydata

[plik pdf] pdf-icon.png