ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nazwa pliku Opis Pobieranie
Statut.pdf STATUT Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r. Pobierz pdf
Regulamin.pdf REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch 15 R 05 z dnia 25.05.2005r. Pobierz pdf
Ubezpieczenie.pdf Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Pobierz pdf

Regulamin płatności składek członkowskichMOIIB.pdf

Regulamin płatności  składek członkowskich
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
za pośrednictwem Usługi PayU

Pobierz pdf

 

Formularze wniosków - Dział Członkowski

Nazwa pliku Opis Pobieranie
wniosek_wpis.pdf

Wniosek o wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf Zawiera informacje + plik
wniosek_wpis_transgraniczny.pdf

Wniosek o tymczasowe wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z zamiarem świadczenia usługi transgranicznej. Pobierz pdf
wniosek_wydanie_zasw_papierowego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia papierowego. Pobierz pdf
wniosek_wydanie_zasw_elektronicznego.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia elektronicznego. Pobierz pdf
wniosek_zawieszenie.pdf

Wniosek o zawieszenie członkostwa w MOIIB. Pobierz pdf

wniosek_zwrot_MOIIB.pdf

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek MOIIB. Pobierz pdf
wniosek_zwrot_PIIB.pdf

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek PIIB. Pobierz pdf
wniosek_wznowienie.pdf

Wniosek o zakończenie okresu zawieszenia członkostwa (wznowienie członkostwa). Pobierz pdf
wniosek_zmiana_adresu.pdf

Wniosek o zmianę danych adresowych. Pobierz pdf
wniosek_zmiana_adresu_e-mail_do_portalu_PIIB.pdf Wniosek o zmianę adresu e-mail do portalu PIIB. Pobierz pdf
wniosek_skreslenie_PRZENIESIENIE.pdf

Skreślenie z listy członków MOIIB da osób zmieniających Izbę Pobierz pdf
wniosek_skreslenie.pdf

Skreślenie z listy członków MOIIB na własny wniosek. Pobierz pdf
wniosek_smierc_czlonka.pdf Skreślenie z listy członków MOIIB z powodu śmierci. Pobierz pdf
  Przed wypełnieniem wniosków warto zapoznać się z poniższym dokumentem:  
Regulamin.pdf (59KB) REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch. 15 R 05 z dnia 25.05.2005 Pobierz pdf

 

INNE WNIOSKI

Poniższe wnioski nie służą do zmiany danych adresowych, zawieszenia członkostwa,
zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka,
wpisu na listę członków MOIIB ani innych spraw członkowskich

WNIOSKI do Komisji Uchwał i Wniosków

Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB (29kB) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB] Pobierz doc
Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB (22kb) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB] Pobierz doc
     
Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców publikowaną na stronie www Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa [druk MOIIB] Pobierz doc

 

DZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Regulamin Odpłatnych Szkoleń DDZ

 [plik pdf]  Pobierz pdf

Oświadczenie o Odstąpieniu

 [plik pdf] Pobierz pdf

 

 KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wniosek o nadanie uprawnień (Załączniki - pliki i opis)

Informacja i druki związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej (opis typowych przypadków dokumentowania, linki do wzorów w forcie pdf w środku danego artykułu)

Dla osób zakwalifikowanych (osoby które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu):

Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  ( załącznik:  formularz osobowy )

Wniosek o wpis do systemu e-CRUB