ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nazwa pliku Opis Pobieranie
Statut.pdf STATUT Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r. Pobierz pdf
Regulamin.pdf REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch 15 R 05 z dnia 25.05.2005r. Pobierz pdf
Ubezpieczenie.pdf Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Pobierz pdf

 

Formularze wniosków - Dział Członkowski

Nazwa pliku Opis Pobieranie
wniosek_wpis.pdf

Wniosek o wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf Zawiera informacje + plik
wniosek_wpis_transgraniczny.pdf

Wniosek o tymczasowe wpisanie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z zamiarem świadczenia usługi transgranicznej. Pobierz pdf
wniosek_wydanie_zasw_papierowego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia papierowego. Pobierz pdf
wniosek_zawieszenie.pdf

Wniosek o zawieszenie członkostwa w MOIIB. Pobierz pdf

wniosek_zwrot_MOIIB.pdf

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek MOIIB. Pobierz pdf
wniosek_zwrot_PIIB.pdf

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek PIIB. Pobierz pdf
wniosek_wznowienie.pdf

Wniosek o zakończenie okresu zawieszenia członkostwa (wznowienie członkostwa). Pobierz pdf
wniosek_zmiana_adresu.pdf

Wniosek o zmianę danych adresowych. Pobierz pdf
wniosek_skreslenie_PRZENIESIENIE.pdf

Skreślenie z listy członków MOIIB da osób zmieniających Izbę Pobierz pdf
wniosek_skreslenie.pdf

Skreślenie z listy członków MOIIB na własny wniosek. Pobierz pdf
wniosek_zgon.pdf Skreślenie z listy członków MOIIB z powodu śmierci. Pobierz pdf
  Przed wypełnieniem wniosków warto zapoznać się z poniższym dokumentem:  
Regulamin.pdf (59KB) REGULAMIN postępowania przy ustaniu zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB uch. 15 R 05 z dnia 25.05.2005 Pobierz pdf

 

INNE WNIOSKI

Poniższe wnioski nie służą do zmiany danych adresowych, zawieszenia członkostwa,
zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka,
wpisu na listę członków MOIIB ani innych spraw członkowskich

WNIOSKI do Komisji Uchwał i Wniosków

Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB (29kB) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków MOIIB] Pobierz doc
Plik edytowalny do zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB (22kb) [Druki wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB] Pobierz doc
     
Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców publikowaną na stronie www Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa [druk MOIIB] Pobierz doc

 

DZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Regulamin Odpłatnych Szkoleń DDZ

 [plik pdf]  Pobierz pdf

Oświadczenie o Odstąpieniu

 [plik pdf] Pobierz pdf

 

 KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wniosek o nadanie uprawnień (Załączniki - pliki i opis)

Informacja i druki związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej (opis typowych przypadków dokumentowania, linki do wzorów w forcie pdf w środku danego artykułu)

Dla osób zakwalifikowanych (osoby które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu):

Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  ( załącznik:  formularz osobowy )

Wniosek o wpis do systemu e-CRUB